Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


ΑΚΙΔΑ: Θέσεις επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.


Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της ΑΚΙΔΑ: Την 08-06-2020 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., στην οποία μετείχαν και οι Πρόεδροι και Γ. Γραμματείς των πρωτοβάθμιων Ενώσεων Αξιωματικών. Κατά την έναρξη παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος και ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, τιμώντας με την παρουσία τους τη συνεδρίαση και δεικνύοντας ενδιαφέρον επί των συνδικαλιστικών θέσεων για τρέχοντα θέματα, που απασχολούν τους συναδέλφους.

    Επειδή τα αποτελέσματα του Δ.Σ. ενδεχομένως δεν αποτυπώνουν επακριβώς την άποψη της μειοψηφίας, ούτε αυτή μνημονεύεται στις σχετικές ανακοινώσεις, θα θέλαμε σε συνέχεια της συνεδρίασης να αναφερθούμε πιο αναλυτικά στις θέσεις μας, ως αυτές αναπτύχθηκαν από την εκπρόσωπο της Ανοιχτής Κίνησης Δημοκρατών Αξιωματικών κα. ΒΑΓΕΝΑ Σοφία. 

- Αναδιάρθρωση του Σώματος: Τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει το Σώμα, πιστεύουμε ότι δεν επιλύονται με αναδιάρθρωση, ούτε αυτή είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και η σχεδιαζόμενη νέα αναδιάρθρωση καταδεικνύει το γεγονός ότι οι προηγούμενες απέτυχαν ή ότι είχαν μελετηθεί λαμβάνοντας υπόψη τρέχουσες μεταβαλλόμενες συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικές στο πέρασμα του χρόνου.

    Άποψη μας είναι ότι τα υπηρεσιακά προβλήματα λύονται με ορθολογική και δίκαιη κατανομή αστυνομικού προσωπικού στις Υπηρεσίες και πριμοδότηση των Αστυνομικών που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή, η οποία μπορεί να είναι άμεση οικονομική ή έμμεση με επιπλέον μοριοδότηση, π.χ. δικαίωμα μετάθεσης σε εύλογο χρονικό διάστημα κ.α..

    Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, σχεδιάζεται η μείωση οργανικών θέσεων ανωτάτων και ανωτέρων Αξιωματικών, το οποίο μας βρίσκει αντίθετους καθώς θα επιτείνει ακόμα περισσότερο τη συμφόρηση και στασιμότητα που παρατηρείται στην επετηρίδα Αξιωματικών ΣΑΕΑ και ΤΕΜΑ. Η Ελληνική Αστυνομία είναι το πολυπληθέστερο Σώμα ΕΔ και ΣΑ και θα πρέπει να τηρείται η σχετική αναλογία υπηρετούντων Αξιωματικών. Δεν μπορεί για παράδειγμα η Αστυνομία να έχει τον ίδιο αριθμό Ανωτάτων Αξιωματικών με το Πυροσβεστικό και το Λιμενικό Σώμα, τα οποία έχουν τρεις (3) Αντιστρατήγους και τρεις (3) Αντιναυάρχους αντίστοιχα, ενώ η αναλογία προσωπικού τους είναι περίπου 1/5 σε σχέση με την Αστυνομία.

- Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο: Πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα, που δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους. Το πρόβλημα είναι κυρίως μισθολογικό ένεκα του ότι για την κατάρτιση του ισχύοντος ελήφθησαν υπόψη οι αποδοχές των ενστόλων του Δεκεμβρίου του 2016 κι όχι αυτές του Ιουλίου του 2012 (αρ. 155 Ν. 4472/17 και Αιτιολογική Έκθεση). Οποιαδήποτε συζήτηση για το μισθολόγιο είναι άνευ ουσίας εάν δεν ξεκινάει από τις προϋπολογιζόμενες «παροχές σε εργαζομένους», οι οποίες σε περίπτωση που δεν αυξηθούν στο σύνολό τους, δεν έχει νόημα καμία μισθολογική μεταβολή, που θα αφαιρεί μερικές δεκάδες Ευρώ από ένα βαθμό ή κλιμάκιο και θα τα δίδει σε άλλο, χωρίς συνολική αύξηση των αποδοχών των ενστόλων. Το μισθολόγιο θα πρέπει να είναι δίκαιο, να εναρμονίζεται με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ και από αυτό να προκύπτει μεταξύ των βαθμών γραμμική αύξηση των αποδοχών, σε συνδυασμό με τα έτη υπηρεσίας κι όχι εκθετική αύξηση προς όφελος λίγων Αξιωματικών. 

    Όσον αφορά το βαθμολόγιο θα επαναλάβουμε την καθυστέρηση προαγωγής, για δύο και τρία έτη, μεγάλου αριθμού Αξιωματικών ελλείψει οργανικών θέσεων, συνέπεια περιορισμένων κρίσεων, με διαφαινόμενη πλέον αυξητική τάση, που έχει ως συνέπεια και τη σοβαρή απώλεια εισοδήματος από μισθολογικές προαγωγές. Ως λύση που προτείνεται είναι η επαναφορά της διάταξης του άρθρου 42 του Π.Δ 24/1997, σύμφωνα με την οποία Υ/Α΄, Α/Β΄, Α/Α΄ και Α/Υ΄ προάγονται στον επόμενο ανώτερο βαθμό, ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη στο βαθμό. Να σημειώσουμε ότι πρώτη η ΑΚΙΔΑ διέβλεπε και είχε επισημάνει τις συνέπειες κατάργησης της ως άνω διάταξης, όταν άπαντες ομιλούσαν για μία διάταξη, που αποτελούσε πλεονασμό, για αυτό και απαλείφθηκε (βλ. ΑΚΙΔΑ: Νέες μειώσεις μισθών… για λίγους).

    Το βαθμολόγιο Αξιωματικών τελεί σε συνάρτηση με το ασφαλιστικό, ήτοι αρχίζει κι εξαντλείται εντός 35ετίας, πέραν της οποίας ουδεμία πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει προς λήψη βαθμού. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει Αστυνομικό να παραμείνει στο Σώμα 40 και 45 χρόνια για να διανύσει ανώτατους βαθμούς.     

    Είμαστε αντίθετοι σε προτάσεις και προσπάθειες κατάργησης του Τ.Ε.Μ.Α., ενός θεσμού με κύρος και ιστορία, που λειτουργεί εδώ και μισό αιώνα, οι απόφοιτοι του οποίου έχουν ανταπεξέλθει επιτυχώς σε σειρά εξετάσεων (εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή Αστυφυλάκων, εξετάσεις Αρχιφυλάκων, εξετάσεις - για τους παλαιότερους - Ανθυπαστυνόμων, εξετάσεις ΤΕΜΑ). Οι απόφοιτοι του ΤΕΜΑ στο σύνολό τους θα πρέπει τουλάχιστον να εξελίσσονται μέχρι το βαθμό εν ενεργεία Α/Υ΄ κι όχι μόνο δυνητικά να παρέχεται η δυνατότητα να ανέλθουν σε ανώτερους βαθμούς. 

    Η ΑΚΙΔΑ είναι στο πλευρό των Ανθυπαστυνόμων και στηρίζει τη βαθμολογική και οικονομική τους εξέλιξη, καθώς και τη δίκαιη προαγωγή τους. Άλλωστε για την Ομοσπονδία μας το ανωτέρω θέμα υπήρξε άμεση προτεραιότητα. Όπως όλοι οι Υπαξιωματικοί των Σωμάτων των ενστόλων εξελίσσονται βαθμολογικά σε Αξιωματικούς με τα χρόνια υπηρεσίας, το ίδιο ισχύει και στην Ελληνική Αστυνομία.

- Ελλείψεις προσωπικού Τμημάτων Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας: Το τελευταίο χρονικό διάστημα εκπρόσωποι της ΑΚΙΔΑ έχουν επισκεφθεί άνω των 30 Τμημάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής έχοντας επισημάνει την άνευ προηγουμένου ως άνω διαπίστωση και τα συνεπακόλουθα εργασιακά προβλήματα που δημιουργεί. Δεν θέλουμε να υπεισέλθουμε σε ανάλυση παρούσας και προβλεπόμενης οργανικής δύναμης, ούτε σε υπηρεσιακά θέματα. Ευελπιστούμε η ενίσχυση των Τμημάτων να είναι άμεση και αποτελεσματική. Οι εναπομείναντες συνάδελφοι είναι πραγματικοί ήρωες. Η λύση που προτείνεται είναι μία και θα επιλύσει άπαξ και δια παντός το πρόβλημα. Να προβλεφθεί για τα Α.Τ., Τ.Α. και Τ.Τ., τα οποία αποτελούν το κύτταρο του Σώματος και τις εγγύτερες στον πολίτη Υπηρεσίες, ένα κατώτατο όριο παρούσας δύναμης σε σχέση με την οργανική, πέραν του οποίου ουδείς δύναται να μετακινηθεί άνευ αμέσου αντικαταστάσεως.

- Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Δηλώσαμε την αντίθεσή μας τόσο στη σύσταση της εν λόγω Υπηρεσίας όσο και στην πρόσληψη Ειδικών Φρουρών για το σκοπό αυτό, καθώς παρακάμπτει την εισαγωγή μέσω Πανελλήνιων Εξετάσεων, κάτι που είναι στόχος του συνδικαλιστικού κινήματος τόσο της ΠΟΑΞΙΑ όσο και της ΠΟΑΣΥ, συνεχίζοντας να δημιουργεί αστυνομικό προσωπικό πολλών ταχυτήτων. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία φρονούμε ότι στην πράξη θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα κι εμπλοκή μεγάλου αριθμού αστυνομικών δυνάμεων σε σχέση με όσα σχεδιάζεται να επιλύσει.

 

Η Γραμματεία της Α.ΚΙ.Δ.Α.

 

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
"Οι απόφοιτοι του ΤΕΜΑ στο σύνολό τους θα πρέπει τουλάχιστον να εξελίσσονται μέχρι το βαθμό εν ενεργεία Α/Υ΄ κι όχι μόνο δυνητικά να παρέχεται η δυνατότητα να ανέλθουν σε ανώτερους βαθμούς."

Τότε ποιος ο λόγος κάποιος να μπει στη ΣΑΕΑ; Και Στρατηγοί να ευχηθώ στους απόφοιτους των ΤΕΜΑΑ