ΚΚΕ: Χορήγηση οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης στους πυροσβέστες


Δημοσιεύουμε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ: Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια έντονο πρόβλημα, αφού η κυβέρνηση δεν τους χορηγεί τα έξοδα μετάθεσής τους.

Πιο αναλυτικά αναφέρουμε ότι οι νεοπροσληφθέντες πυροσβέστες, όταν ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές και μετατεθούν σε υπηρεσίες, καθώς και όσοι πυροσβέστες δεν έχουν συμπληρώσει τετραετία από την μετάθεσή τους και μετατεθούν σε άλλη υπηρεσία, δε δικαιούνται αποζημίωση για τα έξοδα μετάθεσης.

Οι ευθύνες για αυτή την κατάσταση είναι ευθύνη τόσο της κυβέρνησης της Ν.Δ, αλλά και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι από το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε το νόμο 4336, ο οποίος πρόβλεπε την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, σχετικά με την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, περισσότερο από μια πενταετία μετά την ψήφιση του νόμου, με ευθύνη της κυβέρνησης της Ν.Δ, αλλά και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει δημοσιευθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και παραμένει ακόμη σε ισχύ ο απαράδεκτος περιορισμός των τεσσάρων ετών, για την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων σε περίπτωση 2ης μετάθεσης του υπαλλήλου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,

Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος του νόμου 4336/2015, που θα επιτρέψει την καταβολή  των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξάρτητα από το χρόνο της προηγούμενης μετάθεσης;

Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα και στους δόκιμους πυροσβέστες που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία και να καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς της διάθεσης, που τίθενται μετά την έξοδο τους από την Ακαδημία, αφού αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο  για να μην τους καταβάλλονται ούτε και για την 2η τοποθέτηση τους μετά την αποφοίτηση τους οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης;

 

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης