Ποιοι ζητούν την επαναλειτουργία του ΤΕΜΑ Βορείου Ελλάδας και γιατί


Παραθέτουμε έγγραφο των Ενώσεων Αξιωματικών Βορείου Ελλάδας: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1728/20/2343511 από 26-10-2020 διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, κρίθηκαν επιτυχόντες στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, τριάντα ένας (31) συνολικά Ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων. Δεκαέξι (16) εξ’ αυτών, ήτοι περισσότεροι από τους μισούς επιτυχόντες, προέρχονται από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας.

Με την παρούσα επιστολή προτείνεται και παράλληλα υποβάλλεται ως αίτημα από τις Ενώσεις μας, η επαναλειτουργία του Τ.Ε.Μ.Α. για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στην πόλη της Βέροιας. Απώτερος σκοπός του εν λόγω αιτήματός μας είναι να αποφευχθούν προσωπικές και οικογενειακές δυσχέρειες στο σύνολο των δεκαέξι (16) προαναφερόμενων συναδέλφων, πέραν της ήδη υφιστάμενης ανάγκης απομάκρυνσής τους, από την πόλη όπου διαβιούν, για τέσσερεις μήνες (διάρκεια φοίτησης στο Τ.Ε.Μ.Α.).

Επιδίωξη των Ενώσεών μας είναι οι προτάσεις και τα αιτήματα μας να τίθενται στο πλαίσιο του εφικτού αλλά και να εναρμονίζονται με την κρατούσα κατάσταση. Με γνώμονα την ως άνω επιδίωξη σας θέτουμε υπόψιν τα παρακάτω:

 

Α) Οι δεκαέξι (16) Ανθυπαστυνόμοι, από το σύνολο των τριάντα ενός (31) επιτυχόντων, προερχόμενοι από υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας, σε αντίθεση με τις εκπαιδευτικές σειρές των δύο τελευταίων ετών, αποτελούν ικανό αριθμό έτσι ώστε η εκπαίδευσή τους να λάβει χώρα αυτοτελώς στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.) στη Βέροια Ημαθίας.

Β) Κατόπιν σχετικής μας επικοινωνίας με την διοίκηση και το λοιπό προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.), ενημερωθήκαμε ότι υφίσταται -πέραν του δέοντος- η δυνατότητα υλοποίησης του διδακτικού προγράμματος της τετράμηνης εκπαίδευσης των δεκαέξι (16) Ανθυπαστυνόμων στο Τ.Ε.Μ.Α.

Γ) εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.) δύναται να διαμένουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) εκπαιδευόμενοι, τηρουμένων όλων των απαραίτητων μέτρων για την διαφύλαξη της ατομικής και δημόσιας υγείας που απαιτεί η πανδημία του Κορονοϊού.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξεταστεί η πρότασή μας για επαναλειτουργία του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.Β.Ε.) για τους δεκαέξι (16) επιτυχόντες Ανθυπαστυνόμους, προερχόμενους από υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας.

Ολοκληρώνοντας, ευελπιστούμε στην ικανοποίηση του δίκαιου και ορθολογικού αιτήματός μας, στηριζόμενοι στην ανθρωποκεντρική στάση που και κατά το πρόσφατο παρελθόν, επανειλημμένα, έχετε επιδείξει.

 

 

Με εκτίμηση

 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων

 


 

Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος Ψαρογιάννης Ιωάννης

ΟΓεν. Γραμμ. Γιαρισκάνης Πέτρος

 

 

 

Ένωση Αξιωματικών Ηπείρου

Ο Πρόεδρος Κολιοπάνος Θεόδωρος

Ο Γεν. Γραμμ. Κολιός Χριστόφορος 

 

 

Ένωση Αξιωματικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο Πρόεδρος Δραγουδάκης Αναστάσιος

Ο Γεν. Γραμμ.  Παπαθεμελής Άγελος

 

 

 

Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος Τρευλόπουλος Βασίλειος

Ο Γεν. Γραμμ. Αδαμίδης Γεώργιος
1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Για άλλη μια φορά το δεδομένο θα το κάνουν επιτυχία τους. Το τμήμα δημιουργείται από τη στιγμή που υπάρχουν 14 άτομα, στη προκειμένη είναι 16.