Ένωση Αθηνών: Αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων για τις γυναίκες αστυνομικούς


Διαβάστε το έγγραφο, που απέστειλε η Ένωση Αθηνών στους αρμόδιους υπουργούς: Αρκετές είναι οι συναδέλφισες – μέλη μας που επικοινωνούν  με τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων για τις γυναίκες αστυνομικούς. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί σχολαστικά τόσο την Π.Ο.ΑΣ.Υ., όσο και τη Γραμματεία Γυναικών αυτής και για το οποίο έχουν δοθεί δεσμεύσεις για την επίλυσή του. Πλην όμως, αν και έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα, ουδεμία πρωτοβουλία έχει υπάρξει προκειμένου το όλο ζήτημα επιλυθεί

Προς τούτο, παρακαλούμε όπως με δικές σας παρεμβάσεις αναγνωριστεί από την Πολιτεία η πολύτιμη βοήθεια και η αυταπάρνηση με την οποία το γυναικείο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. επιτελεί τα καθήκοντά του και με νομοθετική ρύθμιση προβλεφθεί η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης στις γυναίκες αστυνομικούς, ρύθμιση η οποία ισχύει και εφαρμόζεται για όλον τον δημόσιο τομέα.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος