Απόντες οι Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Οδηγοί από τις βάρδιες των σταθμών του Π.Σ - κείμενο αναγνώστη

Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr: Υπό πλήρη αποσύνθεση βρίσκονται οι βάρδιες του Π.Σ όλης της χωράς και ειδικότερα: Σύμφωνα με τον ΚΕΥΠΣ και με το οργανόγραμμα του κάθε
σταθμού οι εν λόγω πυροσβέστες  αντί να βρίσκονται και να επανδρώνουν τις βάρδιες των εκάστοτε σταθμών θωρακίζοντας τους,αυτοί εργάζονται σε θέσεις γραφείων και σε θέσεις όπως τα τηλεφωνικά κέντρα (ΠΕΚΕ) και μάλιστα καθηλώνοντας στις θέσεις αυτές πολλούς Οδηγούς πράγμα που αντιτίθεται με τον κανονισμό του σώματος και αφήνει γυμνή την Υπηρεσία εν όψη αντιπυρικής περιόδου.