Η Ένωση Ρεθύμνου ενημερώνει για τα νυχτερινά Δεκεμβρίου

Παρουσιάζουμε ενημέρωση για τα "Νυχτερινά" Δεκεμβρίου από την Ένωση Ρεθύμνου: Εύλογα υπήρξε ανησυχία στους συναδέλφους βλέποντας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του pol, την
μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2020, η οποία δεν περιείχε πενθήμερα και νυχτερινά.
Η ενημέρωση στο pol για τα πενθήμερα και τα νυχτερινά μηνός Νοεμβρίου 2019 γίνεται από την ξεχωριστή επιλογή που υπάρχει με την ένδειξη ΠΕΝ-ΝΥΧ 2019.
Η καταβολή τους θα γίνει κανονικά με την μισθοδοσία Ιανουαρίου 2020.
Καλές Γιορτές.