Πώς μπορεί η όσφρηση να έχει σχέση με τον μελλοντικό κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ;


Ο ρόλος της όσφρησης και η ικανότητα αναγνώρισης οσμών έγινε αντικείμενο εξέτασης των ερευνητών σε σχέση με τον μελλοντικό κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ.

Η καλή απόδοση σε δύο σύντομες εξετάσεις γνωστικών ικανοτήτων και ικανότητας αναγνώρισης οσμών υποδηλώνουν πολύ χαμηλό κίνδυνο εκδήλωσης νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα έρευνα.

«Κανένας δεν είχε εξετάσει προηγουμένως εάν η καλή όσφρηση μπορεί να αποτελεί δείκτη πρόβλεψης χαμηλού κινδύνου γνωστικής φθοράς ή εκδήλωσης νόσου Αλτσχάιμερ. Αν μπορούσαμε να εντοπίζουμε με ακρίβεια τα άτομα που είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν γνωστική φθορά και νόσο Αλτσχάιμερ, τότε θα μειώναμε την ανάγκη για περιττές διαγνωστικές και δαπανηρές εξετάσεις», εξηγεί ο επικεφαλής της έρευνας δρ DP P Devanand.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για 749 ηλικιωμένους ενήλικες με ήπια γνωστική δυσλειτουργία, αλλά χωρίς άνοια και παρακολούθησαν τους εθελοντές κατά μέσο όρο για τέσσερα χρόνια για να διαπιστώσουν πόσοι εξ αυτών αργότερα θα διαγιγνώσκονταν με νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης 109 από τους συμμετέχοντες παρουσίασαν συμπτώματα άνοιας και η συντριπτική πλειοψηφία τους διαγνώστηκε με νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως το 96,5% των συμμετεχόντων που πέρασαν με επιτυχία και τις δύο δοκιμές στις οποίες είχαν υποβληθεί, δεν ανέπτυξαν άνοια κατά την υπό μελέτη περίοδο.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν στοιχεία από μία ξεχωριστή κλινική μελέτη 144 ασθενών με ήπια γνωστική φθορά, οι οποίοι είχαν παρακολουθηθεί για τρία χρόνια. Σε αυτήν τη μελέτη, κανένας από τους συμμετέχοντες κάτω των 70 ετών που είχε υψηλή βαθμολογία στις δοκιμές, δεν εκδήλωσε άνοια.

Οι ερευνητές καταλήγουν αναφέροντας πως απαιτείται περαιτέρω έρευνα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για να επιβεβαιωθεί και να αξιολογηθεί η πρακτική εφαρμογή των εν λόγω ευρημάτων και ο ρόλος της όσφρησης στην προστασία από την άνοια.


Πηγή: ygeiamou.gr