Διευκρινίσεις για τον νέο Ποινικό Κώδικα από τον Θεόφιλο Παπαδάκη

Ανάρτηση τού Θεόφιλου Παπαδάκη, Αντιπροέδρου της ΠΟΑΣΥ: Οι επερχόμενες τροποποιήσεις και αλλαγές σε ΠΚ και ΚΠοινΔ που ψηφιστούν στη Βουλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι:

- Με το νέο άρθρο 10 του νέου Σχεδίου Νόμου (Ν/Ν) εισάγεται πλημμέλημα πλέον η διατάραξη και οι υπόλοιπες Αστυνομικές Διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1481/1984.
- Με την παράγραφο 28 του άρθρου 7 του Σ/Ν, τροποποιείται το άρθρο 253 του ΚΠοινΔ και ορίζεται πλέον σαφές και ξεκάθαρα ότι απαιτείται μόνο σε έρευνα κατοικίας η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας (Εισαγγελέας, Ανακριτής, Ειρηνοδίκης) σε συνδυασμό βέβαια με το άρθρο 9 του Συντάγματος.
- Με την παράγραφο 60 του Σ/Ν ορίζεται ότι, με εξαίρεση τις έρευνες σε κατοικία, όλες οι υπόλοιπες έρευνες στα πλαίσια του ΚΠοινΔ που έγιναν από 1/7/2019 είναι ισχυρές. Ενώ βέβαια, υπενθυμίζω πως γενικότερα για αστυνομικές έρευνες εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 96 του π.δ. 141/1991 (Καθηκοντολόγιο Οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας).

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΟΑΣΥ