''Πρόβλημα με τις εκκαθαρίσεις και τις προκαταβολές του προγράμματος ΑΣΠΙΔΑ''

Παραθέτουμε κείμενο που εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr
Καλησπέρα σας κύριοι! Έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 2 μήνες, κόλλημα με τις εκκαθαρίσεις και τις προκαταβολές του προγράμματος ΑΣΠΊΔΑ για το μεταναστευτικό !Ενώ είναι θεσμοθετημένο από τον Μάιο του 2018 με διαταγή υπ αριθμ:1588/18/1017102 ΑΕΑ/ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ η προκαταβολή να ανέρχεται στο 80% του συνολικού ποσού και η τελική εκκαθάριση να γίνεται το πολύ σε 4 μήνες ,οι προκαταβολές παρατηρήθηκαν μειωμένες κατά 15% για το 2μηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, και οι εκκαθαρίσεις προηγούμενων μηνών, πέρασαν το 6μηνο κι ακόμα δεν έγιναν......!

Αναδείξτε σας παρακαλώ το θέμα, διότι είναι σοβαρό οικονομικό ζήτημα, όταν οι συνάδελφοι αφήνουν πίσω τους υποχρεώσεις και οικογένειες προκειμένου να συνεισφέρουν στο δύσκολο κομμάτι της φύλαξης των συνόρων, μακριά από τα σπίτια τους!!Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!!