Ποια είναι η βάση εισαγωγής για το ΤΕΜΑ


Δημοσιεύουμε ενημέρωση από τον Κωνσταντίνο Χύτα, της Ένωσης Αθηνών: 177 μόρια η βαση εισαγωγής για το ΤΕΜΑ, ήτοι 14,75.