Έως 6 Ιουνίου η συμπλήρωση δικαιολογητικών για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων-Λιμενοφυλάκων

Πίνακα υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά για τον διαγωνισμό εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων εξέδωσε η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών και Κατάταξης.
Ο εν λόγω Πίνακας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του αρχηγείου του Σώματος, στην ιστοσελίδα καταχώρησης αιτήσεων, καθώς και στο κτήριο του αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, πύλες Ε1-Ε2, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι για το ποιες ακριβώς ελλείψεις/σφάλματα διαπιστώθηκαν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους για το διαγωνισμό ή/και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα, καλούνται να υποβάλουν τα ελλιπή δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία, έως και τις 6 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη (ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου, δημόσιου ή ιδιωτικού), στην επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης του διαγωνισμού, στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη-πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).