Η Τρομοκρατία στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια σημαντική έκδοση από τη Νομική Βιβλιοθήκη το νέο βιβλίο του Δικηγόρου Μάρκου Παπακωνσταντή Η Τρομοκρατία στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να αποτυπώσει όλη την προσπάθεια εκπόνησης και εφαρμογής της ενωσιακής πολιτικής καταπολέμησης της τρομοκρατίας από τα πρώτα της βήματα έως σήμερα.

Το κύριο αντικείμενο της έρευνας του συγγραφέα αναφέρεται στη σημερινή κατάσταση και στην πρόθεση των ενωσιακών οργάνων αλλά και των κρατών μελών να διαμορφώσουν μια αυτόνομη αντιτρομοκρατική πολιτική που θα εμφανίζει συνέχεια και συνέπεια και θα είναι συγχρόνως αποτελεσματική εντός του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Το βιβλίο επιχειρεί όμως καταρχήν να τοποθετήσει και ιστορικά το φαινόμενο της τρομοκρατίας, ξεκινώντας από τα κυριότερα τρομοκρατικά επεισόδια στις αρχές του 20ού αιώνα και φθάνοντας μέχρι τις μέρες μας, χωρίς να διστάζει να ασχοληθεί και με το ευαίσθητο ζήτημα των αιτίων της τρομοκρατίας.
Το βιβλίο εστιάζει στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσει μία αποτελεσματική πολιτική καταπολέμησης της τρομοκρατίας την θέτει αντιμέτωπη με τα όρια και τις δυνατότητές της. Εάν η λειτουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της συνεργασίας των κρατών μελών στο πλαίσιο της Ένωσης, η τρομοκρατία έρχεται να το αμφισβητήσει, θέτοντας περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία, αναδεικνύοντας τα κενά συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και απαιτώντας μεγαλύτερη συνεργασία στα θέματα ποινικής δικαιοσύνης, ένα παραδοσιακό κάστρο εθνικής αρμοδιότητας.
Η περιγραφή του εγχειρήματος δημιουργίας ενός πλήρους «νομικού οπλοστασίου», συχνά ετερογενούς, με διάφορους οργανισμούς και δρώντες του πεδίου με αποκλειστικό ή όχι σκοπό τον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία, αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης.
Η προσπάθεια αποτύπωσης της διαδρομής της αντιτρομοκρατικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά με τον ορισμό της τρομοκρατίας, συνεχίζεται με το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής πολιτικής, περνά από τους οργανισμούς, τα όργανα και τα μέσα καταπολέμησης του φαινομένου για να καταλήξει στις δράσεις με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει επιμέρους εκφάνσεις του φαινομένου. Δράσεις οι οποίες υλοποιούνται κυρίως μέσα από την εφαρμογή κανόνων του δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίκαιρο όσο ποτέ το βιβλίο του κου Παπακωνσταντή αποτελεί μοναδική στο είδος της έκδοση στην Ελλάδα για ένα θέμα που απασχολεί εντός και εκτός συνόρων τους Ευρωπαίους πολίτες και θα αποτελέσει το ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα στις επερχόμενες ευρωεκλογές.