Σε μία βδομάδα η Γενική Συνέλευση των Αξιωματικών Αττικής

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Αξιωματικών Αττικής: Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας  που είχε προγραμματισθεί  για σήμερα   Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 18.30
στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» -10ος όροφος (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα), αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας (απαιτείται η παρουσία ¼ των μελών) και σύμφωνα με το άρθρο 6 του  καταστατικού θα πραγματοποιηθεί, με όσα μέλη κι αν βρεθούν παρόντα, την Τετάρτη  17 Απριλίου 2019 και ώρα 18.30΄  στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Ήτοι:
1.- Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Οικονομικός Απολογισμός.
3.- Προϋπολογισμός επόμενου έτους.
4.-Ενημέρωση των μελών για την μέχρι τώρα πορεία του Αστυνομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος και τις διεκδικήσεις του για τα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν το Σώμα και τους εργαζομένους σ’ αυτό..
5.- Οιοδήποτε θέμα το οποίο ήθελε τεθεί από τα απλά μέλη της  Ένωσης.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ -ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ

   ΕΛΑ στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Συνέλευσή σου. Είσαι η δύναμή της.
Δεν πρέπει να εναποθέτουμε τα πάντα στα συνδικαλιστικά σωματεία.
Επιβάλλεται η παρουσία σου για να μπορέσουμε όλοι μαζί να θέσουμε τους στόχους  και να διεκδικήσουμε τις λύσεις στα προβλήματά μας.

   Οι συμβουλές σου, οι προτάσεις σου και η κριτική σου είναι επιβεβλημένες και
όλοι μαζί, ενωμένοι, να διεκδικήσουμε το μέλλον μας, ως χρέος απέναντι στις οικογένειές μας και την κοινωνία.

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ


Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ