Επίσκεψη τού προέδρου της Ένωσης ΝΑ Αττικής στο νέο κτήριο του ΑΤ & ΤΑ Ελληνικού - Αργυρούπολης

Διαβάστε ανακοίνωση τής Ένωσης Νοτιοανατολικής Αττικής: Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Κος Γεώργιος
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, επισκέφθηκε το Α.Τ. και Τ.Α. Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο νέο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως αρ. 94-96 στην Αργυρούπολη, όπου και μεταστεγάστηκαν οι εν λόγω Υπηρεσίες.
Ευχήθηκε στους συναδέλφους καλή αρχή και επισήμανε για άλλη μία φορά, όπως άλλωστε έχει πει και από την πρώτη στιγμή που αποφασίστηκαν η ενοποίηση και η συστέγαση των Υπηρεσιών, την σημασία αυτής, καθώς εξοικονομείται πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό από πλήθος ανελαστικών Υπηρεσιακών υποχρεώσεων.


Η Ένωσή μας, απέστειλε στον Κον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και στον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης, σχετικό έγγραφο με το οποίο τους τονίσαμε την σημασία και την χρησιμότητα της μεταστέγασης στο νέο κτίριο και του Α΄ Τ.Τ. Ν/Α Αττικής, αφενός μεν για την αποφυγή περιττών οικονομικών δαπανών, αφετέρου δε για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Η Ένωσή μας παρακολουθεί το ζήτημα και θα σταθεί δίπλα στους συναδέλφους, σε οιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει από την μεταστέγαση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ                    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ