Ακόμα να γίνει προγραμματισμός αδειών 2019 στο Α.Τ. Δράμας!

Δημοσιεύουμε καταγγελία αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Εμείς οι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας και ειδικά εμεις οι υπηρετούντες στο Α.Τ. Δράμας, δεν γνωρίζουμε
ακόμα τον προγραμματισμό των κανονικών μας αδειών για το 2019... Ενώ μάλιστα ο νόμος και ο κανονισμός του σώματός της Αστυνομίας αναφέρει πως πρέπει να γίνεται τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και να ανακοινώνεται αμέσως μέχρι τον Ιανουάριο.

Και ενώ φτάσαμε στα μέσα του Απριλίου 2019 και δηλώσαμε πριν από 10 ημέρες μόλις τις επιθυμίες μας, ακόμα δεν εκδόθηκε από τους αξιωματικούς του Α.Τ. Δράμας ο προγραμματισμός, παρότι που σε λίγο έρχονται οι Άγιες ημέρες του Πάσχα!

Ενώ οι αξιωματικοί με το παραμικρό μας επιπληττουν για οτιδήποτε και μας καλούν μάλιστα και σε απολογία που συνοδεύεται από πρόστιμο, σαν να είμαστε δόκιμοι αστυνομικοί σε σχολές... Τώρα όμως θα τιμωρήσει η υπηρεσία κάποιον αξιωματικό για τις παρατυπίες αυτές, οι οποίες έχουν πολλά αρνητικά στην οικογενειακή μας ζωή, αφού πλέον ο προγραμματισμός των προσωπικων αναγκών μας δεν υπάρχει; Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας τι έχει να μας πει;

Δράμα 9/4/2019
Ένας Αρχ/κας με πολλά έτη υπηρεσίας...