ΠΟΜΕΝΣ: Παρατηρήσεις-προτάσεις επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ


Παραθέτουμε την σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών


Αξιότιμε κ.κ. Υπουργοί,

 

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, σας αποστέλλει τις παρατηρήσεις- προτάσεις επί του Σχεδίου νόμου, ενόψει του γνωμοδοτικού ρόλου που της έχει εκ του νόμου ανατεθεί (άρθρ. 30Γ παρ. 11 ν. 1264/1982).

 

2. Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι, παρά τη ρητή πρόβλεψη του νόμου και την αυτονόητη σημασία των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου για το σύνολο των εν ενεργεία στρατιωτικών, ουδέποτε κλήθηκε η Ομοσπονδία μας από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Ρήγα, για να διατυπώσει τις απόψεις της για τα ζητήματα που ρυθμίζονται με αυτό.

 

3. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία, καθώς και για τον καθορισμό άμεσης  συνάντησης με τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς ανάπτυξη των δίκαιων και αντικειμενικών προτάσεων της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.    

 

 

 

  Μετά τιμής

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

 

Ο                                                                                  Ο

 

            ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    Δημήτριος Ρώτας                                                         Γεώργιος Θεοδώρου

 

Επγός (ΥΔΚ)                                                                    Λγος (ΠΖ)


_