Άσκηση ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2019 (ΒΙΝΤΕΟ)

Βίντεο από την άσκηση ΤΑΜΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 – ALEXANDER THE GREAT 19″ (ATG19), στην οποία Έλληνες πεζοναύτες της 32 ΤΑΞ Π/Ν – ΜΟΡΑΒΑΣ είχαν την ευκαιρία να
συνεκπαιδευθούν με 300 Πεζοναύτες της 22ης Εκστρατευτικής Μονάδα Πεζοναυτών (22 Marine Expeditionary Unit -MEU) των ΗΠΑ._