Το Αρχηγείο διευκρινίζει για τους Ειδικούς Φρουρούς και τη Βουλή - Δεν ανήκουν στη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.


Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το προσωπικό που περιγράφεται σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ως μεταταχθέντες Ειδικοί Φρουροί, δεν ανήκει στη δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας.


68 Ειδικοί φρουροί γίνονται ανθοκόμοι και υπάλληλοι γραφείου με μετάταξη στη Βουλή

_