68 Ειδικοί φρουροί γίνονται ανθοκόμοι και υπάλληλοι γραφείου με μετάταξη στη Βουλή


Μια απίστευτη απόφαση της Βουλής, με την οποία μετατάσσονται ως υπάλληλοι γραφείων στην συντριπτική τους πλειοψηφία, 68 ειδικοί φρουροί
Σύμφωνα με την 3658/1744/25-2-2019 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων  μετατάσσονται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής (Πρακτικό 3/2019 – Συνεδρίαση 15-2-2019), 68 ειδικοί φρουροί!
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι μετατάξεις των ειδικών φρουρών γίνονται για να καλυφθούν πάγιες ανάγκες.
Έτσι λοιπόν αποφασίζεται να δημιουργηθούν προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν οι Ειδικοί Φρουροί!
Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι  ότι δυο από αυτούς προσλαμβάνονται ως ανθοκόμοι!
Στην πραγματικότητα πρόκειται για καλυμμένες «προσλήψεις» προσωπικού με παράλληλη αποδυνάμωση των υπηρεσιών ασφαλείας του πολίτη.

Οι ειδικοί Φρουροί

Είναι κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που συστάθηκε το 1999 αρχικά με σκοπό τη φύλαξη και προστασία σημαντικών εγκαταστάσεων, υψηλών προσώπων και ευπαθών στόχων, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε και σε καθαρά αστυνομικά καθήκοντα καταστολής του εγκλήματος.
Επίσης, διατίθενται για τη στελέχωση ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών, τη συγκρότηση ειδικών μάχιμων μονάδων και αποσπασμάτων για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας, και, τέλος, την αναζήτηση διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων.
Η ιδέα για τη δημιουργία τους ανήκει στον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον τότε αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγο Ιωάννη Γεωργακόπουλο.
Ειδικότερα, στις 5 Αυγούστου του 1999 (N.2734/1999) συστάθηκαν οι χίλιες (1.000) πρώτες οργανικές θέσεις επί θητεία Ειδικών Φρουρών οι οποίες και συμπληρώθηκαν στις 4 Αυγούστου του 2000 (N.2838/2000) με 1.300 νέες θέσεις και στις 22-02-2007 με 2.000 θέσεις (Π.Δ 39/2007).
Δείτε την απόφαση με την οποία οι Ειδικοί Φρουροί γίνονται -κυρίως- υπάλληλοι γραφείων στη Βουλή ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 1 of 3


πηγή; uniformnews.gr με πληροφορίες από armyvoice.gr

_