30 Ανθυπαστυνόμοι για το ΤΕΜΑ

Αντιγράφουμε από τη σελίδα του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης στο Facebook: Εκδόθηκε η νέα Προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την εισαγωγή 30 Ανθυπαστυνόμων γενικών
καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) της εκπαιδευτικής περιόδου 2019 - 2020. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 32 έως 48 ετών και να έχουν προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου έως και την 31/12/2016.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στη Βέροια κατά το χρονικό διάστημα από Σαββατο 18 Μαΐου 2019 εως Τρίτη 21 Μαΐου 2019. Υπόψη ότι η διάρκεια της μετεκπαίδευσης ειναι τέσσερις (4) μήνες, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4058/2012 το ΤΕΜΑ υπάγεται στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επισημαίνουμε οτι βάσει του άρθρου 46 π.δ. 6/2018 (τροποποιήθηκε το άρθρο 7 ν. 3686/2008) μειώθηκε ο αριθμός εισαγομένων κάθε έτους και ενώ αυτός προβλεπόταν να εξάγεται σε ποσοστό απο 12 εως 20% επί του συνολικού αριθμού όλων των οργανικών θέσεων αξιωματικών ΤΕΜΑ, μειώθηκε σε 5 εως 10% μόλις. Έτσι και εφόσον οι συνολικές οργανικές θέσεις αξιωματικών ΤΕΜΑ είναι 593 (10 Α/Υ, 110 Α/Α, 118 Α/Β και 355 Υ/Α και Υ/Β) επομένως μπορεί να εισαχθούν απο 59 (593×10%=53) εως 30 Ανθυπαστυνόμοι.
Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους, ενώ βέβαια έχει ωριμάσει πλέον ο καιρός για την ολική και συνολική αλλαγή του τρόπου, της ύλης μαθημάτων, αλλά και της διαδικασίας των εσωτερικών προαγωγικών εξετάσεων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, καθόσον η στείρα αποστήθιση "παπαγαλία" είναι παιδαγωγική και επιστημονική μέθοδος ξεπερασμένη, αντιπαραγωγική και αναχρονιστική.
Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2019
Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης
_