Εξαίρεση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Αστυνομίας από τις διατάξεις της 1450/550/1982! Κανονιστικής Απόφασης

Διαβάστε την ανακοίνωση των Ενωμένων Αστυνομικών
Μετά από δικές μας συνεχείς συνδικαλιστικές πιέσεις, αλλά και επίμονες σημαντικές παρεμβάσεις-εισηγήσεις  του αρμόδιου Τμήματος Mεταφορικών Μέσων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επιτέλους ξεπεράστηκε ο νομικός “σκόπελος” της κανονιστικής απόφασης του 1982! Έτσι επιτευχθεί επιτελούς η εξαίρεση των υπηρεσιακών οχημάτων από το μηνιαίο όριο κατανάλωσης καύσιμων με την εκδοσή του ΦΕΚ Β΄ 39/2019.

 

Η εν λόγω διάταξη που καθήλωνε πολλά Αστυνομικά οχήματα ως αχρησιμοποίητα για τις Υπηρεσίες,  επιτέλους καταργήθηκε και δεν υπάρχει πρόβλημα στην απρόσκοπτη κίνηση των εν λόγω υπηρεσιακών οχημάτων!

πηγή: enathess.gr
_