Αγωνιστικό κάλεσμα της ΕΑΚΠ

Η  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με αφορμή την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων
Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών, σας καλεί να στηρίξετε μαζικά το αγωνιστικό ψηφοδέλτιό της.
Οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό Μεταθέσεων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. ( Π.Δ. 13/2017 ), επέβαλλαν ξεσπίτωμα με μεταθέσεις και μετακινήσεις, νέες οικονομικές επιβαρύνσεις και διάλυση του οικογενειακού προγραμματισμού σε εκατοντάδες συναδέλφους μας. Είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης η επιβολή και νέων αντίστοιχων μέτρων, που θα ξεσπιτώνουν και θα επιβαρύνουν το σύνολο των πυροσβεστών. Θα εντείνονται συνεχώς τα φαινόμενα τρομοκράτησης και εκβιασμών σε βάρος μας.
Σας καλούμε να ενισχύσετε και να αναδείξετε ισχυρή την Ε.Α.Κ.Π. στις εκλογές, για να εκλέξει εκπρόσωπο στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να έχει τη δυνατότητα:
Να σταθεί με συνέπεια υπέρ των δικαιωμάτων, των αναγκών και των συμφερόντων των πυροσβεστών.

Να αντιστέκεται στην εφαρμογή της αντεργατικής πολιτικής και της σημερινής κυβέρνησης, που εφαρμόζεται και στο καθεστώς των μεταθέσεων - αποσπάσεων.

Να προτάσσει και να εμμένει στις θέσεις της για αδιάβλητες υπηρεσιακές διαδικασίες, με αντικειμενικά κριτήρια, στη βάση της δικής της πρότασης για τον Κανονισμό Μεταθέσεων.
Τονίζουμε και υπενθυμίζουμε για ακόμα μια φορά την τεράστια προσπάθεια και την προσφορά της Ε.Α.Κ.Π. υπέρ των δικαιωμάτων των πυροσβεστών, στα έτη 2010 έως 2014 όταν συμμετείχαμε με εκπρόσωπό μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων και για πρώτη φορά από την λειτουργία του θεσμού των υπηρεσιακών συμβουλίων το 1996:
Υπήρχε συνεχής ενημέρωση για όλα τα θέματα σχετικά με τις αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που απασχολούσαν τους συνάδελφους.

Γίνονταν παρεμβάσεις όταν προέκυπτε άδικη μεταχείριση συναδέλφων και πετύχαινε σε πλείστες περιπτώσεις την θετική έκβαση για την επίλυση των προβλημάτων τους, που αφορούσαν είτε αποσπάσεις είτε μεταθέσεις.

Απαιτούσαμε να κρατούνται πλήρη πρακτικά για κάθε απόφαση και για κάθε τοποθέτηση μελών του Συμβουλίου και αξιοποιήσαμε την αναγραφή των πρακτικών για την υπεράσπιση συναδέλφων που δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά τους.

Υπερασπιστήκαμε με θετική έκβαση συναδέλφους που αδικούνταν από αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατέφευγαν σε νομικά μέσα.

Καταγγέλλαμε για τις παραβιάσεις και τις καταστρατηγήσεις την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, καλώντας ταυτόχρονα σε άμεση κινητοποίηση τα συνδικαλιστικά μας όργανα.

Προτείναμε ένα δίκαιο σύστημα υλοποίησης των τακτικών μεταθέσεων που έδινε άμεσες λύσεις, εξαλείφοντας τις αδικίες των παρελθόντων ετών. Η συγκεκριμένη πρότασή μας που απορρίφθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αποκαθιστούσε όλους τους συναδέλφους που βρισκόταν μακριά από την πόλη συμφερόντων τους, με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων που δεν πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες προσλήψεις για την κάλυψη των πραγματικών κενών θέσεων του μόνιμου προσωπικού, αλλά και εξαιτίας της χρόνιας αναξιοκρατικής εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού.
Πέραν αυτών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το καθεστώς των μεταθέσεων:
Προβήκαμε με δική μας πρωτοβουλία στην κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων για να είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για κάθε συνάδελφο, μέσα από την δημόσια ανάρτηση του στο site της Ε.Α.Κ.Π.
Απαντούσαμε σε δεκάδες ερωτήσεις συνάδελφων για προβλήματα και απορίες σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Μεταθέσεων, με δημόσια ανάρτηση στο site της παράταξης. 
Συντάξαμε και καταθέσαμε σε όλα τα αρμόδια κυβερνητικά και υπηρεσιακά όργανα ολοκληρωμένη πρόταση για αξιοκρατικό κανονισμό μεταθέσεων, παίρνοντας υπ’ όψιν τόσο τις υπηρεσιακές ανάγκες όσο και τις οικογενειακές ή οικονομικές ανάγκες των συναδέλφων. 
Το σύνολο των ενεργειών της Ε.Α.Κ.Π. και κυρίως οι παρεμβάσεις της, που καταδεικνύουν  την αγωνιστική και ουσιαστική στάση των μελών της στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με γνώμονα την υπεράσπιση της αξιοκρατίας  και της ισονομίας για όλους τους συναδέλφους, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.
Είναι απόλυτα βέβαιο ότι η απουσία εκπροσώπου της Ε.Α.Κ.Π. τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων ήταν αισθητή. Γιατί η δράση της Ε.Α.Κ.Π. έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις άλλες παρατάξεις - ψηφοδέλτια που συμμετέχουν στις εκλογές του Συμβουλίου Μεταθέσεων. 
Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι στο χρονικό διάστημα των τελευταίων τεσσάρων ετών, δεν υπήρξε ούτε μία ενημερωτική ανακοίνωση για τα τεκταινόμενα στο Συμβούλιο από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των παρατάξεων Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Δεν πραγματοποίησαν καμιά παρέμβαση και καμιά καταγγελία και συνέβαλαν με αυτόν τον τρόπο στην παραπέρα καταστρατήγηση και κατάργηση των δικαιωμάτων μας.
Όπως επίσης και το γεγονός ότι στελέχη τους, προκαλούν με τις προσωπικές βισματικές αποσπάσεις,  την στιγμή που αρκετοί συνάδελφοι περιμένουν μάταια να ικανοποιηθεί το αίτημα τους, αλλά έχουν το θράσος όμως να διεκδικούν την ψήφο των συναδέλφων για να υπερασπιστούν δήθεν την αξιοκρατία.
Δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες οι σοβαρές ευθύνες που έχει το προεδρείο της Ομοσπονδίας με την πρόταση που έχει καταθέσει στην κυβέρνηση για τον Κανονισμό Μεταθέσεων, που προβλέπει και αυτή, μεταξύ άλλων, μεταθέσεις - ξεσπίτωμα χιλιάδων πυροσβεστών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Προτείνει επίσης να γίνονται μετακινήσεις ( που σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς θα επιφέρουν μεγαλύτερο ξεσπίτωμα συναδέλφων ), για όλες τις υπηρεσίες της χώρας, από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων. Προτείνει τις μετακινήσεις αυτές, ενώ γνωρίζει ότι η πλειοψηφία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διορισμένη από την κυβέρνηση, μέσω της Φυσικής Ηγεσίας.
Με τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για τις μετακινήσεις - ξεσπίτωμα των πυροσβεστών έχει συμφωνήσει και έχει συμβάλλει και η παράταξη της Α.Ε.Π. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ συνδιαμορφώνοντας τις προτάσεις αυτές, μέσα από τη συμμετοχή της στις επιτροπές της Ομοσπονδίας. 
Όλες αυτές οι παρατάξεις δεν έχουν καμία διάθεση να αγωνιστούν για τα δίκαια αιτήματα των πυροσβεστών. Επικεντρώνονται αποκλειστικά στη δημιουργία των πελατειακών σχέσεων ( ρουσφετολογικές μετακινήσεις, αποσπάσεις ), προς άγραν ψήφων. Φέρουν μεγάλη ευθύνη για τις αρνητικές εξελίξεις και είναι απέναντι από τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων. Με την τακτική τους βοήθησαν στην παραπέρα κατακρεούργηση του Κανονισμού Μεταθέσεων και στην επιβολή των πολιτικών των αντιλαϊκών κυβερνήσεων.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η Ε.Α.Κ.Π. θεωρεί ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι κρατικά όργανα με προκαθορισμένο το συσχετισμό δύναμης. Οφείλουν να υλοποιούν την αντιλαϊκή - αντιυπαλληλική  πολιτική των κυβερνήσεων, κόντρα στα συμφέροντα των συναδέλφων πυροσβεστών.
Ενισχύεται όμως ακόμη περισσότερο αυτός ο χαρακτήρας και με την συνδρομή των παρατάξεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού που παίρνουν μέρος στο αλισβερίσι των ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων και της χειραγώγησης των εργαζομένων μέσω του υπηρεσιακού συμβουλίου. Μόνο η ΕΑΚΠ με την τετράχρονη παρουσία της σ αυτό έβαλε σοβαρά εμπόδια στην αναξιοκρατία και υπερασπίστηκε το δίκαιο και το αξιοκρατικό των αποφάσεων του
Την περίοδο που διανύουμε αναμένεται νέα επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων μας. Μοναδική ελπίδα για όλους μας αποτελεί η προσπάθεια που καταβάλλει μόνο η Ε.Α.Κ.Π., για να οργανώσει τον αγώνα των πυροσβεστών.
Να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε όλα όσα δικαιούμαστε από την εργασία μας.
Να απαιτήσουμε να πεταχτούν στα σκουπίδια τα μέτρα και οι αντεργατικοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης για τον Κανονισμό Μεταθέσεων.
Να δημιουργηθεί, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που παρεμβάλλονται από τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, νέος δίκαιος, αξιοκρατικός Κανονισμός Μεταθέσεων, στη βάση της πρότασης της Ε.Α.Κ.Π.
Να μονιμοποιηθούν οι 5ετείς θητείας και οι συμβασιούχοι συνάδελφοι και να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις σε προσωπικό του Π.Σ. με αύξηση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ & ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ    
Καμία μετάθεση για κανένα υπάλληλο μόνιμο ή πενταετή εκτός τόπου συμφερόντων.
Αύξηση του αριθμού των προσλήψεων και του οργανογράμματος  με προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη  όλων των κατά τόπους οργανικών κενών.
Τοποθέτηση στον τόπο συμφερόντων όλων όσων το επιθυμούν. 
Να μπει τέλος στο καθεστώς των βισματικών αποσπάσεων που παίρνουν χαρακτήρα άτυπης μετάθεσης σε βάρος της πλειοψηφίας των συνάδελφων που απαιτούν ισονομία και αξιοκρατία. 
Με παρακαταθήκη την υπεύθυνη και αγωνιστική στάση μας όλα αυτά τα χρόνια, σας καλούμε να ψηφίσετε μαζικά το ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από δεκάδες συναδέλφους που συσπειρώνονται στην Ε.Α.Κ.Π., με βασικό κριτήριο το αγωνιστικό πλαίσιο πάλης που προτείνει  η παράταξή μας.   
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία
(Ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών)

Α.Α.
ΒΑΘΜΟΣ
Α.Μ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Πυρ/μος
10225
Αναγνωστάκης Ιωάννης
Ευάγγελος

Πυρ/μος
10508
Αντωνίου  Δημήτριος                     
Δαυίδ

Πυρ/μος
14430
Αργυράτος  Αργύριος                    
Δημήτριος

Απ/στης           
13382
Αυγουστίνος  Κων/νος                    
Διονύσιος

Πυρ/στης
21215
Βασιλειάδης  Αλέξανδρος
Ιορδάνης

Πυρ/στης
17674
Βατούγιος  Χαράλαμπος
Νικόλαος

Απ/στης
14611
Βλάχος  Δημήτριος
Κων/νος 

Απ/στης           
13423
Βουτσινάς  Ευθύμιος
Γεράσιμος

Πυρ/μος
  8849
Γεωργιλάς  Γεώργιος
Πέτρος

Απ/στης
13476
Γρηγοριάδης  Βασίλειος
Κων/νος

Πυρ/στης
20856
Δεληπάλλας  Χρήστος
Αθανάσιος

Απ/στης
12939
Δημουλάκης  Άγγελος
Νικόλαος

Πυρ/μος
13504
Ζαμπάτης  Σπυρίδων
Δημήτριος

Πυρ/στης
17296
Ζαχαρίου  Ιωάννης
Γεώργιος

Πυρ/στης
20884
Ζιάρας  Ιωάννης
Πέτρος

Απ/στης
14692
Θεοδωρογλάκης  Νικόλαος             
Ιωάννης

Πυρ/μος
15240
Θωμάς  Δημήτριος
Πέτρος

Απ/στης
14462
Καλούδης  Βασίλειος
Νικόλαος

Απ/στης           
13566
Καραπέτης  Ζαχαρίας                      
Γεώργιος

Απ/στης
13569
Καργάκος   Γρηγόριος
Γεώργιος

Πυρ/μος
13571
Καρίμαλης  Φίλιππος
Παναγιώτης

Απ/στης
12793
Καρράς  Νικόλαος                            
Αναστάσιος

Πυρ/μος
13574
Κάσσος  Ευστράτιος
Χρήστος

Πυρ/μος
13012
Καχριμάνης  Κων/νος                       
Παναγιώτης

Απ/στης           
13013
Κέκης  Κων/νος                                
Ευάγγελος

Απ/στρια
10061
Κιτσώνη  Σπυριδούλα
Νικηφόρος

Απ/στης           
13017
Κλαουδάτος  Άγγελος                       
Σπυρίδων

Πυρ/μος           
13018
Κοκκινομηλιώτης  Δαυίδ                 
Δημήτριος

Πυρ/μος
13595
Κολίτσας  Μιχαήλ
Κων/νος

Πυρ/στης         
15952
Κολτούκης  Βασίλειος                        
Δημήτριος                       

Απ/στης
13597
Κομινάτος  Κων/νος
Σάββας

Απ/στης   
15094
Κορτσινόγλου  Ααρών                     
Ιωάννης

Πυρ/στης
16826
Κουμεντάκης  Ναπολέων
Νικόλαος

Πυρ/στης
16642
Κουνούπης  Ιωάννης
Γεώργιος

Πυρ/μος           
12801
Κρικώνης  Θεοχάρης
Γρηγόρης

Απ/στης
13060
Λάμπρου  Εμμανουήλ
Ιωάννης

Πυρ/στης
16838
Λουδοβιώτης  Αντώνιος
Κων/νος

Πυρ/στης
19041
Μαγγιώρος  Νικόλαος
Φώτιος

Πυρ/μος           
11352
Μαραγκός  Άγγελος
Σπυρίδων

Πυρ/μος           
13084
Μαρίνος  Γεώργιος                           
Σωκράτης

Πυρ/στης
15760
Μάστακας  Βασίλειος
Απόστολος

Πυρ/μος
10777
Μελιόπουλος  Γεώργιος
Ηλίας

Απ/στρια
14834
Μελιοπούλου  Δροσιά
Γεώργιος

Πυρ/στης
21003
Μικρώνης  Ανδρέας
Χρυσόστομος

Πυρ/στης         
21815
Μπάκας  Ευάγγελος                         
Δημήτριος

Πυρ/στης         
17079
Μπιθηκούκης  Ιωάννης                    
Γεράσιμος

Απ/στης
13147
Νέτου  Χριστόδουλος
Παντελής

Απ/στης
14871
Νίτσας  Διαμάντης
Θεοχάρης

Πυρ/στης
16429
Ντρισμπιώτης  Βάιος
Γεώργιος

Πυρ/στης
19559
Οικονόμου  Κων/νος
Βασίλειος

Απ/στης           
13837
Παγκάκης  Λάμπρος                        
Δημήτριος 

Πυρ/στρια        
17214
Πάικου  Αικατερίνη                           
Κων/νος

Πυρ/μος           
12826
Παναγιωτόπουλος  Κων/νος            
Ιωάννης

Απ/στης          
11477
Πανουργιάς  Νικόλαος                      
Δημήτριος

Πυρ/μος          
14888
Παπαγεωργίου  Χρήστος                 
Νικόλαος

Πυρ/μος          
13175
Παπαδόπουλος  Νικόλαος                
Ευστάθιος

Πυρ/στης
17104
Παπαδόπουλος  Παύλος
Φώτιος

Απ/στης          
13193
Παπιγκιώτης  Ευάγγελος                  
Παναγιώτης

Απ/στης
13875
Παπίλαρης  Εμμανουήλ
Εμμανουήλ

Πυρ/στης         
17309
Παράλαιμος  Ελευθέριος                   
Νικόλαος

Πυρ/στης         
16945
Πετούσης  Μάριος                               
Εμμανουήλ

Απ/στης
12267
Ρωμαίος  Αλέξανδρος
Κων/νος

Απ/στης            
14946
Σακελλάρης  Κων/νος                        
Ιωάννης

Πυρ/μος           
12833
Σαρδέλη  Βαρβάρα                            
Βασίλειος

Πυρ/μος           
13251
Σπύρου  Δημήτριος                          
Ανδρέας

Απ/στης           
14975
Στρατηνάκης  Ιωακείμ                       
Γρηγόριος

Πυρ/μος             
  9669
Στυλιδιώτης  Παναγιώτης                  
Γεώργιος

Πυρ/μος          
12141
Τάτσης  Σπυρίδων                            
Χρήστος

Πυρ/στης
21154
Τσάμης  Γεώργιος
Σπυρίδων

Πυρ/μος
13289
Τσαχάς  Γεώργιος                             
Ελευθέριος

Πυρ/στης          
20523
Τσουκαλάς  Φίλιππος                        
Δημήτριος

Πυρ/στης
17006
Χαλκίδης  Χαράλαμπος
Κων/νος

Απ/στης
14116
Ψιμόπουλος  Χρυσοβαλάντης
Νικόλαος


_