Μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας Β' για το ΠΣ

Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων της Κατηγορίας Β' για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2018 σε υπαξιωματικού και πυροσβέστες:firemastersface.blogspot.com

_