Εξαιρετικής αρχαιολογικής αξίας κιονόκρανο βρήκαν οι αστυνομικοί - Πέρασαν χειροπέδες στον κάτοχό του

Ένα αρχαίο ιωνικό κιονόκρανο, που πιθανά προέρχεται από την περιοχή της Ακρόπολης ή της Πλάκας, εντόπισαν οι αστυνομικοί εκμεταλλευόμενοι πληροφορίες για πρόσωπο, που έχει στην
κατοχή του αρχαία κινητά μνημεία.
Τα στελέχη του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εντόπισαν τον άνδρα, 51 ετών, στο Μοναστηράκι στα μέσα της εβδομάδας και έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου εντόπισαν το αντικείμενο τεράστιας αρχαιολογικής αξίας.


Πρόκειται για μαρμάρινο ιωνικό κιονόκρανο, σχεδόν ακέραιο, ο εχίνος  του οποίου φέρει διακόσμηση ιωνικού κυματίου και τα προσκεφάλαια φέρουν διακόσμηση με ζωστήρες ενώ οι οφθαλμοί των ελίκων είναι επίπεδοι και στην άνω επιφάνεια φέρει, ακανόνιστες λαξεύσεις, τα εγχάρακτα γράμματα «ΙΓ», πιθανόν τεκτονικά σύμβολα καθώς και εγχάρακτο κεφάλι ανθρώπινης μορφής σε πλάγια όψη. Έχει μέγιστο σωζόμενο μήκος στις έλικες, εβδομήντα ένα (71) εκατοστά, άβακα πενήντα ένα επί σαράντα πέντε (51χ45) εκατοστά, κάτω επιφάνεια πλάτους σαράντα τέσσερα και μισό (44,5) εκατοστά και μέγιστο ύψος στις έλικες είκοσι εννέα (29) εκατοστά.


Χρονολογείται πιθανόν στην Κλασική ή Ελληνιστική περίοδο, είναι σπουδαίας αρχαιολογικής αξίας και σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης.
_