Το νέο ΔΣ των Συνοριακών Έβρου

Στις  22/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στο Σουφλί και με απόλυτη απαρτία,  συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ/Σ της Ε.ΣΥ.Φ.Ν.Ε. ως έξης :

ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ      Πρόεδρος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     Α΄ Αντιπρόεδρος
ΔΕΜΙΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                   Β΄ Αντιπρόεδρος
ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          Γενικός Γραμματέας
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  Αν. Γεν. Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       Α΄ Ταμίας
ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              Β΄ Ταμίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ             Οργανωτικός Γραμματέας
ΚΡΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                        Σύμβουλος  Δημ. Σχέσεων

Για όλες  τις θέσεις ακολουθήθηκε  μυστική ψηφοφορία , όπως προβλέπετε από το καταστατικό. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ            ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
_