Συνάντηση ΕΠΛΣΑΠ με Αναπληρωτή ΥΝΑΝΠ

Της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής Πειραιά και Νήσων


Την Πέμπτη 18/10/2018  μέλη του Δ.Σ της ΕΠΛΣΑΠΝ συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή ΥΝΑΝΠ κύριο Σαντορινιό Νεκτάριο στον οποίον έθεσαν τα παρακάτω θέματα που αφορούν τα μέλη μας:


• Εκσυγχρονισμός βαθμολογίου για στελέχη  εκ Λ/Φ (λόγω αύξησης θητείας στα 40 έτη  τα στελέχη εκ Λ/Φ  δεν προάγονται για 14 έτη).


   Απεμπλοκή από  Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα  ( η ΕΛ.ΑΣ έχει απεμπλακεί από το 1984).


Χρονοδιάγραμμα επιστροφής των αναδρομικών σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ   Ενημέρωση για την άμεση εφαρμογή  του άρθρου 17 του νόμου 4551/18 (υπολογισμός στρατιωτικής θητείας) που αφορά την προαγωγή στον επόμενο βαθμό  των στελεχών που προέρχονται από την σχολή Λ/Φ και ΔΥΛΣ. 


             Διεύρυνση του άρθρου 23 ν.4532/2018 για τους ΕΠΥ/Ε.Δ.     

             (καθολική ένταξη στελεχών στην συγκεκριμένη διάταξη καθώς           

             και έκδοση διοικητικών πράξεων ως προς την αρχαιότητα).


    Επέκτασης  μάχιμης πενταετίας για  όλα τα στελέχη .


   Αύξηση οργανικών θέσεων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ


  Αλλαγή Καλλικράτη (όχι μόνο δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα αλλά κοστίζει  περισσότερο στην πατρίδα μας και παράγει λιγότερα αποτελέσματα).  Προσλήψεις στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ  ,ειδικότερα Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε.Ν.

• Ενεργοποίηση του Συνηγόρου του Λιμενικού αρ. 46 του ν.4256/2014

• Την δυνατότητα λήψης δάνειου για όλα τα στελέχη Λ.Σ., ανεξαρτήτου χρόνου υπηρεσίας   από το ΤΑΛΣ στα πρότυπα του ΜΤΝ.

 • Την δυνατότητα λήψης προκαταβολής  για όλα τα στελέχη Λ.Σ., ανεξαρτήτου χρόνου υπηρεσίας   από το ΤΑΛΣ.

• Την δυνατότητα ψυχολογικής  υποστήριξης σε στελέχη που εμπλέκονται με την διαχείριση του μεταναστευτικού.        

• Την μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση της οικογενείας του πρόσφατα αποβιώσαντα  Υποπ/ρχου Λ.Σ. Παπαδόπουλου Κυριάκου.

     Θέσεις στάθμευσης στο ΥΝΑΝΠ.

   Χρηματοδότηση και βελτίωση λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Λ.Σ .

Ο κύριος Υπουργός μας μετέφερε ότι είναι ΘΕΤΙΚΟΣ στα ζητήματα που του θέσαμε κι ότι θα προσπαθήσει να υλοποιηθούν στο μέτρο του εφικτού.

Η ΕΠΛΣΑΠ θα συνεχίσει να θέτει τα ζητήματα που αφορούν τα στελέχη του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σοβαρότητα και επιχειρηματολογία ώστε να επιτύχει τους στόχους της._