ΕΝΑ: Οι προτάσεις μας που δεν συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΠΟΑΣΥ

Ως Συνδικαλιστικός Πανελλήνιος Συνδυασμός, στα πλαίσια της ενεργής συμμετοχής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αλλά και σε όλα τα όργανά της, συμβάλλουμε στη
προσπάθεια του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος για  τη βελτίωση των εργασιακών και οικονομικών συνθηκών των Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Για τους λόγους αυτούς, συνεχώς προτείνουμε λύσεις και φέρνουμε στην επιφάνεια θέματα-προβλήματα που απασχολούν την εργασιακή ζωή των συναδέλφων.
Κατά τη τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκαιρα και σύμφωνα με τη καθιερωμένη διαδικασία, θέσαμε τα ακόλουθα θέματα:
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το θέμα του επικίνδυνου και ανθυγιεινού για το επάγγελμά μας και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας μας, στο ευαίσθητο αυτό θέμα που αποτελεί και χρόνιο αίτημα μας.
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το θέμα που έχει προκύψει για τα επιδόματα δώρων και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας μας, στο θέμα αυτό.
Αιτούμαστε μια πλήρη και διεξοδική συζήτηση για το σοβαρότατο θέμα του μεταναστευτικού και τα εργασιακά προβλήματα που παρουσιάζονται στο Αστυνομικό προσωπικό.
Αιτούμαστε μια πλήρη και διεξοδική συζήτηση για το σοβαρότατο θέμα της Λευκίμμης και τα εργασιακά προβλήματα που παρουσιάζονται στο Αστυνομικό προσωπικό, τόσο κατά τη μετακίνησή του, όσο και κατά τη παραμονή του εκεί.
Αιτούμαστε μια συμπληρωματική και διεξοδική συζήτηση για την εφημερίδα της Ομοσπονδίας, σε σχέση με όσα αποφασίστηκαν πρόσφατα για το θέμα αυτό από το Δ.Σ.
Αιτούμαστε μια διεξοδική συζήτηση πάνω στη πρότασή μας που συνυποβάλλεται με τη παρούσα για το επίδομα οικογενειακής αυτοτέλειας Β.Ο.Ε.Α.(δείτε την εδώ).
Δυστυχώς όμως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την 24-10-2018, με διαδικαστικές, αστήριχτες κατά τη γνώμη μας προφάσεις, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έφερε ως όφειλε τα θέματα αυτά προς συζήτηση, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες μας.
Μας λυπεί ιδιαίτερα τόσο η συμπεριφορά του, όσο και αυτή του Προέδρου της Ομοσπονδίας που βιαζόταν να τελειώσει η συνεδρίαση του ανώτερου οργάνου της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να αποχωρήσει…
Είναι κρίμα για τους Συναδέλφους μας, που δεν συζητήθηκαν τα προαναφερόμενα θέματα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, πλην όμως εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τα Σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας μας, αλλά και τους Συναδέλφους μέλη αυτών για τα γεγονότα αυτά, προκειμένου να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει.
Εμείς υποσχόμαστε να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας!
ΕΝ.Α.
«Ενωμένοι Αστυνομικοί»


http://enathess.gr
_