Λίγο πριν την καταβολή των αναδρομικών τους είναι οι συνταξιούχοι δικαστές

Οριστικά και υποχρεωτικά μέσα στο επόμενο διάστημα θα καταβληθούν στους συνταξιούχους δικαστές και εισαγγελείς τα αναδρομικά τους για μια διετία, δηλαδή από 1ης Δεκεμβρίου 2015 έως

το Νοεμβρίο του 2017 μετά τις αποφάσεις του Μισθοδικείου και της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστές.

Όμως, εκτός από τις 1.200 αγωγές των δικαστικών λειτουργώ, στην σειρά αναμονής για να λάβουν τα αναδρομικά τους είναι οι γιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, κ.λπ.

Ήδη, στο Β΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν συζητηθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων απόμαχων δικαστικών με θετική εισήγηση του αρμοδίου επιτρόπου που είναι στο απόλυτο πνεύμα της απόφασης του Μισθοδικείου και της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου. Έτσι,  το Β’ Τμήμα θα αρχίσει να εκδίδει τελεσίδικες αποφάσεις καρμπόν για τα αναδρομικά των απόμαχων της εργασίας δικαστών.

Ολομέλεια ΣτΕ
Οι αποφάσεις αυτές που κέρδισαν οι δικαστές και οι άλλες κατηγορίες συνταξιούχων, αποτελούν πιλότο για όλα τα δικαστήρια που θα κληθούν να εξετάσουν αγωγές άλλων κατηγοριών συνταξιούχων, ενώ απετέλεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον βασικό πυρήνα των σκέψεων των συμβούλων της Επικρατείας κατά στις διασκέψεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν την απασχόλησαν οι αιτήσεις πολλών κατηγοριών επαγγελματιών, όπως είναι δικηγόροι, μηχανικοί, κ.λπ., κατά του νόμου Κατρούγκαλου 4093/2012.

Μέσα στους επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευθούν (με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και με εισηγητές τους συμβούλους Επικρατείας Γεώργιο Τσιμέκα, Σπυρίδωνα Μαρκάτη και Άννα Καλογεροπούλου) οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως αναφέρει το «Πρώτο Θέμα».

Αναλυτικότερα, το περασμένο Μάρτιο εκδόθηκε η πρώτη απόφαση του Μισθοδικείου (υπ΄ αριθμ. 1/2018) που αποτελεί τον πιλότο για όλες τις υπόλοιπες και αφορούσε τον πρώην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νικόλαου Αγγελάρα.

Οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί υποστήριζαν ότι οι πέντε περικοπές που έγιναν στις συντάξεις τους ανήλθαν περίπου σε ποσοστό 74% και μόνο αυτές που έγιναν κατ΄ επιταγή του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) και των άλλων προγενέστερων μνημονιακών νόμων, ανέρχονται σε ποσοστό 40%, περίπου.

Το 9μελές Μισθοδικείο με πρόεδρο  την Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, έκρινε κατά πλειοψηφία (7 υπέρ έναντι 2 κατά) ότι ο νόμος 4093/2012  και ομόφωνα ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατούγκαλου) αντίκεινται στις   διατάξεις των άρθρων 26, 87, 88 κ.λπ. του Συντάγματος, οι οποίες επιτάσσουν τη χορήγηση στους δικαστικούς συντάξεις οι οποίες δεν μπορεί να  αποκλίνουν ουσιωδώς από τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σ΄ αυτούς ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ανάλογο με το κύρος και την αποστολή του λειτουργήματος που ασκούν.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Με τη σειρά της, η Ολομέλεια του Ε.Σ. στην υπ΄ αριθμ. 1277/2018 απόφασή της, αφού επικαλείται τις σκέψεις του Μισθοδικείου (1/2018) κατέληξε και αυτή στο ίδιο συμπέρασμα της αντισυνταγματικότητας.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ε.Σ. επισημαίνει ότι «οι διατάξεις της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες επήλθαν οι επίμαχες μειώσεις στις συντάξεις του Δημοσίου, αντίκεινται προς τις ρυθμίσεις των άρθρων 4 παρ. 5 και  25 παρ. 1 του Συντάγματος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές της ισότητας των πολιτών στα δημόσια βάρη και της αναλογικότητας, καθώς και προς τη συνταγματική αρχή της αναλογίας σύνταξης αποδοχών ενεργείας, όπως αυτή ισχύει για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι λοιπές δε αιτιάσεις που αφορούν στη συμβατότητα της επίμαχης ρύθμισης σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 17, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος έχουν εξετασθεί στο πλαίσιο των ως άνω συνταγματικών αρχών και του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών».

Πάντως, νομικοί τόνισαν ότι η Κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει άμεσα την πρωτοποριακή –όπως την χαρακτηρίζουν- υπ΄ αριθμ. 44/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ. (με πρόεδρο τον Νικόλαο Αγγελάρα) που έχει κρίνει αντισυνταγματική την εισφορά αλληλεγγύης. Η απόφαση αυτή δεν καταλαμβάνει μόνο συνταξιούχους, αλλά όλους τους εργαζόμενους στον Δημόσιο τομέα.

πηγή: dikastiko.gr
_