Αυτές είναι οι 7 συχνότερες διαδικτυακές οικονομικές απάτες


Οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς του Κιλκίς ενημερώνουν: H Europol και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις 7 συχνότερες
διαδικτυακές οικονομικές απάτες._