Εκπαίδευση υπαλλήλων του 1ου Π.Σ. Αθηνών με την Αττικό Μετρό Α.Ε.

Τον Σεπτέμβριο διοργανώθηκε από την Διοίκηση του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε., εκπαίδευση των Υπαλλήλων του Σταθμού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο αμαξοστάσιο/μηχανοστάσιο Σεπολίων. Η εκπαίδευση αφορούσε πρακτικές ανασήκωσης συρμού και παροχή πληροφοριών πάνω σε μηχανολογικά θέματα. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν τεχνικές διακοπής παροχής ρεύματος, μέτρα ασφαλείας των υπαλλήλων με βραχυκυκλωτήρες για δημιουργία ασφαλούς ζώνης, μέτρηση της τάσης με βολτόμετρο, ανασήκωση των βαγονιών του συρμού με υδραυλικούς γρύλους μεγάλων φορτίων που χρησιμοποιούνται για την ανάσυρση ατόμων ή αντικειμένων κάτω από αυτό και πρακτική εξάσκηση όλων των κατάλληλων εργαλείων που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα για τέτοιας φύσεως συμβάντα._