1 & 2 Νοεμβρίου το Συνέδριο των Πολιτικών Υπαλλήλων

Για τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει οριστεί το 21ο σνέδριο των Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Διαβάστε την ανακοίνωσή τους: Το Δ.Σ. στη
συνεδρίασή του στις 26-6-2018 αποφάσισε την πραγματοποίηση του
21ου  Τακτικού  Εκλογοαπολογιστικού  Συνεδρίου στις  1  και  2  Νοεμβρίου 2018 ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα στην  Αθήνα στο ξενοδοχείο STANLEY Οδυσσέως 1 , πλατεία Καραϊσκάκη ( σταθμός ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο ).
    Θέματα ημερήσιας διάταξης:
    -  Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
    -  Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου , Ελεγκτικής Επιτροπής ,
αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ  και  εκπροσώπων για το Ίδρυμα ‘’Εξοχές Ελληνικής
Αστυνομίας. ‘’
    Παρακαλούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων – μελών μας:
    α. Να ενημερώσουν τους νόμιμα εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, καθώς και τις
υπηρεσίες τους, ώστε να τους παρασχεθεί άδεια απουσίας κατά τις ημέρες
διεξαγωγής του Συνεδρίου, εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα έγγραφα, ακόμη και σε περιπτώσεις υποχρεωτικής αναπλήρωσής τους.
    β. Να φροντίσουν την οικονομική τακτοποίηση των Συλλόγων τους έως και το
Α’ Εξάμηνο του 2018, εφόσον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή
των αντιπροσώπων στο Συνέδριο.
    Με νεώτερη ανακοίνωση θα σας γνωστοποιηθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του 21ου  Συνεδρίου.
                                                               Για το Δ.Σ.
              Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας   
        
         Γεώργιος Κολοβός                                                           Μαργαρίτα Κολοβού
_