Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό

''Η νομοθετική βελτίωση που επετεύχθη με το άρθρο 17 του ν.4551/2018 ήταν μια επιτυχία της Ομοσπονδίας με σκοπό την άμεση και αναδρομική εφαρμογή της διάταξης για όλους''

υπογραμμίζει η ΠΕΑΛΣ.

Η Ομοσπονδία παρεμβαίνει και ζητεί την άμεση εφαρμογή, για τη προαγωγή στον επόμενο βαθμό των στελεχών που προέρχονται από τη σχολή   Λ/Φ και ΔΥΛΣ, του άρθρου 65 του ν.4504/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν.4551/2018 καθολικά και αναδρομικά για όλα τα στελέχη που έχουν ως προϋπόθεση εισαγωγής την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας.

Η νομοθετική βελτίωση που επετεύχθη με το άρθρο 17 του ν.4551/2018 ήταν μια επιτυχία της Ομοσπονδίας με σκοπό την άμεση και αναδρομική εφαρμογή της διάταξης για όλους.

Η καθυστέρηση όμως στην εφαρμογής της μας προβληματίζει, αφού σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται.

Παρακολουθούμε το θέμα από κοντά και θα παρέμβουμε σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας απαιτηθεί, προκειμένου να μην υπάρξουν ζητήματα που θα δημιουργήσουν δυσαρμονίες και αδικίες μεταξύ των δικαιούχων.

πηγή: neaplesfsi.gr
_