Ανδρ. Γκουρμπάτσης προς Ηγεσία ΠΣ: Μην υποτιμάτε λοιπόν τη νοημοσύνη των πολιτών


Σχόλιο του Ανδριανού Γκουρμπάτση με αφορμή δελτίο τύπου της πυροσβεστικής


 Η αναφορά στο πρόσφατο σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2018 Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου ΠΣ του τεχικού όρου, ότι το προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος,  έχει τεθεί σε "κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας", για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα από την απειλή του κυκλώνα, είναι άνευ ουσιαστικής επιχειρησιακής αξίας και αποτελεσματικότητας, εάν αυτό δεν επιβάλλεται και συνοδεύεται παράλληλα από το προβλεπόμενο από το άρθρο 24, παρ. 3 και 4 του ΠΔ 210/1992 (ΚΕΥΠΣ), προληπτικό μέτρο της "ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ".

Και τούτο γιατί μόνον με τη θέση σε (γενική ή μερική) επιφυλακή του προσωπικού Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος προβλέπεται η αντιμετώπιση μιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Χωρίς τη διαταγή θέσης του προσωπικού δε επιφυλακή, ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό προσωπικό που είναι σε 8ωρη ή 24ωρη βάρδια στις Υπηρεσίες του Σώματος είναι εξ αντικειμένου και εκ της αποστολής του σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να αντιμετωπίζει συμβάντα αρμοδιότητας του ΠΣ. Η ως άνω αναφορά στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου το πιθανότερο έγινε για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους και ως πειστικό "άλλοθι", σε περίπτωση αναζήτησης ενδεχόμενων ευθυνών σε τυχόν καταστροφές ή γενικά απώλειες.

 Μην υποτιμάτε λοιπόν τη νοημοσύνη των πολιτών, την ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των οποίων έχετε αναλάβει, εκ των καθηκόντων σαςκσι της αποστολής του Σώματος,  να υπερασπίζεστε από τις φυσικές ή άλλες καταστροφές και τους κινδύνους από πυρκαγιές ή άλλες αιτίες.
_