Παρατυπία στο συμβούλιο μεταθέσεων στην Πιερία; - καταγγελία αστυνομικού

Δημοσιεύουμε καταγγελία αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Αγαπητό bloko. Πρόσφατα στην Πιερία πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο Μεταθέσεων κατωτέρου προσωπικού. Τα συμβούλια
αυτά, πάντοτε απαρτίζονται από τρεις Αξιωματικούς και δύο εκπροσώπους συνδικαλιστικών ενώσεων. Κυκλοφορεί, ότι ένα μέλος του Συμβουλίου είναι αναρμόδιο να συμμετέχει και να ψηφίζει στο Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα εγκυρότητας της σύνθεσης και κατά συνέπεια της νόμιμης  λειτουργίας του. Συγκεκριμένα το μέλος φαίνεται να ανήκει και στην τοπική Ένωση Αστυνομικών  ενώ ήδη είναι γραμμένος στην Ένωση Αξιωματικών και μάλιστα εκλεγμένος στη θέση του εκπροσώπου της ΠΟΑΞΙΑ. Με αυτή την ιδιότητα συμμετέχει στο συμβούλιο μεταθέσεων. Ανήκει δηλαδή σε δύο συνδικαλιστικές ενώσεις ταυτόχρονα.  Αναζητώντας το συνδικαλιστικό νόμο διαπιστώνει κανείς το εξής: ""Αν αστυνομικός εγγραφεί και σε δεύτερη συνδικαλιστική οργάνωση, διαγράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από την πρώτη.""  Άρα ο συγκεκριμένος Αξιωματικός λογικά παρατύπως παραμένει μέλος της Ένωσης Αξιωματικών καθώς και εκλεγμένος εκπρόσωπος αυτής στο συμβούλιο μεταθέσεων?
     Επιτρέπεται να συνεδριάζει παράτυπα ένα τέτοιο συμβούλιο και κατά πόσο είναι έγκυρες οι αποφάσεις ενός τέτοιου συμβουλίου, με παράνομο μέλος? Μήπως είναι εν αγνοία των υπολοίπων μελών του συμβουλίου? Οι αποφάσεις του προσφάτως, καθόρισαν και τις μετακινήσεις ή μη μετακινήσεις, των οργανικών μας θέσεων. Εξακολουθεί να ισχύει αυτός ο νόμος ή έχει τροποποιηθεί?  Παρακαλώ για την έρευνα σας επί του θέματος.

_