Η συνδρομή των Ε.Δ. στις δομές φιλοξενίας


 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας
προσφύγων διαμένουν σε 31 δομές διαχείρισης ΕΔ, 29.279 πρόσφυγες/μετανάστες, με δυνατότητα φιλοξενίας 24.495 ατόμων (οι δομές φιλοξενίας Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κω και Διαβατών, έχουν υπεράριθμους πρόσφυγες/μετανάστες σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς).

 Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για τις 12 Ιουλίου 2018 ανέλαβαν το έργο της παροχής 17.285 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 501 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους πρόσφυγες/ μετανάστες. Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.

 


_