Διμοιρίες παντού με ποιους αστυνομικούς - του Κανέλλου Νικολάου

Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής ή Διεύθυνση Αστυνομικών  Επιχειρήσεων Ελλάδας. Μάλλον δυστυχώς ισχύει το δεύτερο καίτοι  η ονομασία παραπέμπει σε Υπηρεσία που εδρεύει και
έχει αρμοδιότητες το λεκανοπέδιο της Αττικής.
           Κατανοούμε την υποστήριξη των νησιών του Αιγαίου για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος, όπως επίσης και την αντιμετώπιση του προβλήματος με το Χ.Υ.Τ.Α Λευκίμης Κέρκυρας.
            Αύριο θα κατανοήσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε πόλη της Ελλάδας που θα κληθεί η αστυνομία να αντιμετωπίσει.
          Δεν κατανοούμε όμως γιατί  κυρίως οι διατιθέμενες δυνάμεις θα πρέπει να είναι από την Αττική και κυρίως από την Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης.  
          Δεν κατανοούμε γιατί έξι διμοιρίες  είναι διατιθέμενες για υπηρεσία εκτός Αττικής.
          Δεν κατανοούμε γιατί οι συνάδελφοι αυτών  των διμοιριών θα πρέπει να εργάζονται χωρίς τη χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων και με καθημερινή δωδεκάωρη εργασία.
         Δεν κατανοούμε γιατί οι εναπομείνασες διμοιρίες στην Αττική συνεχίζουν να καλούνται να εκτελέσουν  τις  ίδιες υπηρεσίες, ίσως και περισσότερες, σε περίοδο θερινών αδειών.
       Δεν κατανοούμε γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η έλλειψη 4500 αστυνομικών από το λεκανοπέδιο Αττικής .
        Δεν κατανοούμε γιατί δεν είχαν  ληφθεί υπόψη  τα προαναφερόμενα για την εισαγωγή τουλάχιστον 1000 αστυφυλάκων στις αστυνομικές σχολές, κατ’εξαίρεση των μνημονιακών δεσμεύσεων.
         Ζητάμε να κατανοήσετε ότι ο αστυνομικός είναι άνθρωπος με αντοχές, με όρια , με οικογενειακές και προσωπικές υποχρεώσεις.
        Ζητάμε την ορθολογική διάθεση των δυνάμεων σεβόμενοι τα εργασιακά μας δικαιώματα.

        Ζητάμε την αλλαγή της αστυνόμευσης σύμφωνα με ισχύοντα στις Ευρωπαϊκές Χώρες. Το όφελος θα είναι και για την κοινωνία και για την αστυνομία. 

Του Κανέλλου Νικολάου
Γενικού Γραμματέα
Ένωσης Αξιωματικών Αττικής


_