Διευκρινίσεις για τη Μάχιμη Πενταετία - ΔΙΑΤΑΓΗ

Διαβάστε στην παρακάτων διαταγή διευκρινίσεις για την αναγνώριση τής Μάχιμης Πενταετίας. Τί κερδίζει αστυνομικός με 35 χρόνια υπηρεσία, τί εκείνος που έχει 40. Ποιο το ποσοστό
αναπλήρωσης:


_