Τί ζήτησαν από τον Σκουρλέτη οι Πυροσβέστες Μακεδονίας - Θράκης - Βορείου Αιγαίου

Διαβάστε την ανακοίνωση των Πυροσβεστών Μακεδονίας - Θράκης και Βορείου Αιγαίου: Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στο Υπουργείου Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε συνάντηση της  Ένωσης
Σωματείων  με το κ. Σκουρλέτη παρουσία και του 
βουλευτή Δράμας κ. Καραγιαννίδη .
Σκοπός τις συνάντησης εργασιακά θέματα που αφορούν τον κλάδο μας και 
εκκρεμούν,
Αρχικά ενημερώσαμε τον Υπουργό για τελευταίες εξελίξεις, όπως παράταση 
πρόσληψης των Συμβασιούχων Πυροσβεστών για δυο ακόμα έτη με 6μηνες 
συμβάσεις  και  ένταξη στο μόνιμο προσωπικό των 2180 συναδέλφων 5ετων .
Ακολούθησε ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις, για τις προσδοκίες  των 
υπολοίπων  συναδέλφων Πενταετών, Επιλαχόντων  και  Συμβασιούχων βάση 
εξαγγελιών και τα προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να υφίσταται, λόγο 
διαφορών σε ωράρια – καθήκοντα – απολαβές  .

1.      Ζητήσαμε πλήρη ωράρια εργασίας για τους 1750 συναδέλφους Πυροσβέστες 
Πενταετούς Υποχρέωσης που ανανέωσαν την θητεία τους
2.      Ζητήσαμε να ρυθμιστεί νομοθετικά η εργασία των Πυροσβεστών Πενταετούς 
Υποχρέωσης  μέχρι συνταξιοδότησης
3.      Ζητήσαμε την κάλυψη των κενών θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
4.      Ζητήσαμε πλήρη και σταθερή εργασία για όλους  τους υπηρετούντες 
Συμβασιούχους Πυροσβέστες σε ένα φορέα που να υπάρχει συνάφεια του 
γνωστικού αντικειμένου όπως   (Πυροσβεστικό Σώμα  ή  Πολιτικής Προστασίας) 
ως πολιτικό ή ένστολο προσωπικό .

Ο Υπουργός ανάφερε ότι στο διάστημα   της διετούς  ανανέωσης – παράτασης 
2018 -2019  υπάρχει περιθώριο εύρεσης λύσης και ρύθμισης για το εργασιακό 
των  Συμβασιούχων Πυροσβεστών .
Επίσης βάση της ισχύς του πίνακα Επιτυχόντων Επιλαχόντων έως τη 12η 
Δεκεμβρίου, είναι θετικός για  την κάλυψη των κενών θέσεων, αλλά για την 
απορρόφηση του συνόλου των επιλαχόντων, ανέφερε ότι είναι ευθύνη του 
αρμόδιου Υπουργού  και κάτι τέτοιο  θα πρέπει να προταθεί από τον κ. Τόσα 
σε κοινή συνεννόηση  με τα συναρμόδια Υπουργεία .
Για  τους 5ετης που ανανέωσαν τη θητεία ανέφερε ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί 
το θέμα των ωραρίων ώστε όλο το προσωπικό να ακολουθεί τις βάρδιες, όπως 
επίσης θετικός ήταν στο  να παραταθεί η θητεία  μέχρι συνταξιοδότησης, 
άλλωστε  υπάρχει η θετική προσέγγιση και από τον αρμόδιο Υπουργό  .
Μετά τις 15 Ιουλίου αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης και κατάθεσης 
νομοσχέδιου,  θα υπάρξει συνέχεια των επαφών και διαμόρφωση  συγκεκριμένων 
προτάσεων οι οποίες θα έχουν νομική βάση για να υλοποιηθούν  .
Από την όλη συζήτηση αυτό που αποκομίσαμε, ότι υπάρχει  διάθεση για διάλογο 
και ενδιαφέρων για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, από πλευράς του  κ. 
Σκουρλέτη, τέλος αυτό που τονίσαμε  είναι ότι οι 1750 Πενταετής  και οι 
1250 Συμβασιούχοι Πυροσβέστες είναι μέρος του συνόλου του προσωπικού του 
Π.Σ με μακρά προϋπηρεσία και προσφορά και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
και όχι σας ξεχωριστές κατηγορίες όπως τελικά επιλέχθηκε στην παρούσα φάση 
αντί ομογενοποίησης , με διαφορετικά ωράρια και καθήκοντα που μόνο 
προβλήματα δημιουργούν στη λειτουργίας των υπηρεσιών, παρά λύνουν .
_