Υποστράτηγος ο Μητροπολίτης Μεσογαίας με πρόταση Καμμένου


Τον Μητροπολίτη Μεσογαίας & Λαυρεωτικής, Νικόλαο Χατζηνικολάου, όρισε ως Υποστράτηγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
 

Με προεδρικό διάταγμα που εξεδόθη στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος είναι πλέον Υποστράτηγος επί Τιμή, μετά από πρόταση του Πάνου Καμμένου.
 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ: "Απονέµουµε, σύµφωνα µε τη διάταξη του εδαφίου τρίτου της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.3883/2010, την ιδιότητα του Εφέδρου Αξιωµατικού βαθµού Υποστρατήγου επί τιµή στον Χατζηνικολάου Νικόλαο του Σωτηρίου (ΣΑ:130/091140/75), που γεννήθηκε το έτος 1954 στη Θεσσαλονίκη".

 
πηγή: sofokleousin.gr
 


_