''Νεκρό'' το ψηφιακό σύστημα ασυρμάτου


Όταν δεν είναι κάτι έτοιμο δεν το παραδίδουμε. Κοινή λογική. Το καινούριο ψηφιακό σύστημα ασυρμάτου νεκρώθηκε πριν λίγο ξαφνικά. Και πολύ άντεξε. Και που δούλευε ήταν ανεπαρκέστατο. Πάλι στο αρχαίο αναλογικό. Ίδωμεν. Η Άμεση Δράση πάλι μουγκή.

από το facebook του Χρήστου Μπαλάσκα
_