Εκδόθηκε η διαταγή με τις ενισχυτικές δυνάμεις για τις τουριστικές περιοχές

Της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ  6001/7/5717-κστ από 12-05-2017 διαταγή  του Α.Ε.Α με τις ενισχυτικές δυνάμεις που θα έρθουν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες των  τουριστικών περιοχών της Χώρας κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.

 Ως έναρξη ορίζεται η 20-05-2018 ή 01-06-2018 και ως λήξη η 31-10-2018 ή 30-09-2018 ανάλογα με την περιοχή.
  _