Νέος ΚΟΚ: Παραβάσεις που επισύρουν μόνο διοικητικές κυρώσεις - του Γιώργου Πανταζόπουλου

Έχει αποδεχθεί στατιστικά ότι τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας αποτελούν την τρίτη κατά σειρά αιτία θανάτου αν λάβουμε υπόψη ότι την πρωτιά κατέχουν τα εγκεφαλικά επεισόδια και η
στεφανιαία νόσος. Οι Υπηρεσίες Τροχαίας έχουν ταχθεί  να εφαρμόζουν τις Διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων ανεξάρτητα αν αυτές οι παραβάσεις οδηγούν απευθείας στην εμπλοκή σε  τροχαίο ατύχημα ή όχι.
Οι καθημερινοί έλεγχοι αφενός και οι βεβαιωθείσες παραβάσεις αφετέρου  οδηγούν στο σκεπτικό ότι ένα μεγάλο ποσοστό οδηγών ανεξαρτήτου κατηγορίας οχήματος διαπράττουν σοβαρότατες παραβάσεις που γίνονται αιτία να επιφέρουν όχι μόνο απλό ή σοβαρό τροχαίο ατύχημα αλλά και θανάσιμο τραυματισμό. Οι προκαλούντες το ατύχημα, όταν αντιληφθούν τη σοβαρότητά του, έχουν ως πρώτη δικαιολογία: «Δεν φταίω εγώ ή εγώ πρόσεχα, δεν κατάλαβα πώς έγινε». Στην πραγματικότητα γνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Όταν περάσει αρκετός χρόνος, αντιλαμβάνονται τι προκάλεσαν, αλλά τότε είναι πλέον αργά. Όλοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι το αυτοκίνητο πρέπει να το σέβονται και να το προσέχουν. Η κακή του χρήση φέρνει δυσάρεστα αποτελέσματα.
Πολλοί οδηγοί έχουν την αντίληψη ότι οι πολλαπλοί και συχνοί τροχονομικοί έλεγχοι συντελούν στο  να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι όταν αλλάζει ο Κ.Ο.Κ., αλλάζουν και τα πρόστιμα ή τα διοικητικά μέτρα, άλλοι ότι είναι καθαρά εισπρακτικά μέτρα. Αυτή η αντίληψη δεν είναι σωστή, γιατί υπάρχουν οδηγοί, οι οποίοι οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ ή με πρόθεση παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη ή κινούνται στο αντίθετο ρεύμα προκαλώντας σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οι κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες παραβάσεις είναι αναμφισβήτητα οι πλέον σοβαρές, καθώς, εξαιτίας αυτών πολλοί οδηγοί και επιβάτες χάνουν τη ζωή τους:
1.       Η υπερβολική ταχύτητα
2.       Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
3.       Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη
4.       Το αντικανονικό προσπέρασμα
5.       Η χρήση αλκοόλ
6.       Η παραβίαση της Λ.Ε.Α.
7.       Η χρήση του κινητού τηλεφώνου
8.       Η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και επιβάτες συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων
9.       Η μη χρήση παιδικών καθισμάτων από τους οδηγούς οχημάτων και σχολικών λεωφορείων
10.   Η μη χρήση του προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.
Ο Ν.4530/18 αποτελεί Νόμο του Κράτους  και  εφαρμόζεται από  τις Υπηρεσίες Τροχαίας. Η μελέτη του νόμου οδηγεί στη διαπίστωση ότι υπάρχουν πολλές και σοβαρές αλλαγές. Σκοπός του άρθρου δεν είναι να σχολιάσει θετικά ή αρνητικά την αλλαγή του Κ.Ο.Κ. αλλά να επισημανθεί η επικινδυνότητα των παραβάσεων και ειδικά όταν γίνεται κακή χρήση του οχήματος. Αναλύοντας σταδιακά τα άρθρα, θα αναφερθούν αρχικά οι παραβάσεις που επισύρουν διοικητικές κυρώσεις χωρίς επιβολή προστίμου και αυτές είναι:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο Κ.Ο.Κ.
ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σ.Ε.Σ.Ο.
12 §§ 2, 11
Παράνομη απόθεση, εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένου στις οδούς
0,00 €
60 ημέρες
60 ημέρες
5
12 §§ 5, 11 κ 33παρ.3
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας οδηγού και μη μέριμνα για τους επιβαίνοντες 
0,00 €
60 ημέρες
60 ημέρες
5
12 §§ 6, 11
Μη χρήση προστατευτικού κράνους
0,00 €
60 ημέρες
60 ημέρες
5
   13 παρ. 2 και αρ. 40 παρ.1ζ
    
Χρήση κινητού τηλεφώνου
0,00 €
60 ημέρες
60 ημέρες
3
5
29 §§ 4, 11
Κίνηση βαρέων οχημάτων στην αριστερή λωρίδα αυτoκινητόδρoμoυ ή oδoύ ταχείας κυκλoφoρίας τριών ή περισσότερων λωρίδων κυκλoφoρίας
0,00 €
60 ημέρες
---
---
29 §§ 9, 11
Κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)
0,00 €
60 ημέρες
60 ημέρες
9
33 §§ 3, 4
12 παρ.5
Μη μέριμνα οδηγού για χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης κατά τη μεταφορά παιδιών (Παιδικό Κάθισμα)
0,00 €
60 ημέρες
60 ημέρες
---
34 §§ 2, 10
Παράνομη στάθμευση σε ειδικούς χώρους στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), σε ράμπες ΑμεΑ και σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ
0,00 €
60 ημέρες
60 ημέρες
9
***Ως άνω αφαιρέσεις στοιχείων κυκλοφορίας και άδειας οδήγησης πραγματοποιείται από τον ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑ την παράβαση!!! (άρθ.29 παρ. 1 α έως ζ, ΦΕΚ Α59/30.03.2018)
Πηγή: Ν.4530/18 (σελ. 31-32)

Οι παραβάσεις που επισύρουν χρηματική ποινή (πρόστιμο) και διοικητικές κυρώσεις με βάση το νέο Κ.Ο.Κ. θα αναλυθούν σταδιακά σε επόμενα άρθρα.

Γεώργιος Α. Πανταζόπουλος 
_