Καλό Πάσχα από τα πληρώματα της Τροχαίας Πρέβεζας


Ευχές από τα πληρώματα της τροχαίας Πρέβεζας, για το Πάσχα.

_