Σχέδιο ασφάλειας για Γάλλους πολίτες σε περίπτωση μείζονος κρίσης στην Ελλάδα – Το email του Γαλλικού Προξενείου

Ένα μέιλ, στο οποίο περιγράφει στους Γάλλους υπηκόους που ζουν στην Ελλάδα, τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση μείζονος κρίσης στη χώρα μας, έστειλε το Γαλλικό Προξενείο. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το Γαλλικό προξενείο ανέφερε ότι το στέλνει με τη δικαιολογία ότι πολλοί Γάλλοι που ζουν στην Ελλάδα, ρωτούν στο προξενείο, γιατί ανησυχούν, για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού. Ωστόσο, ποτέ στο παρελθόν το γαλλικό Προξενείο δεν είχε στείλει ανάλογο μήνυμα για σεισμούς.
Ακολουθεί η μετάφραση του μέιλ:
Σε περίπτωση μείζονος κρίσης, κάθε Γάλλος υπήκοος που είναι εγγεγραμμένος στο γαλλικό μητρώο της Ελλάδας, ανήκει σε μια «νησίδα» (τομέα) το οποίο έχει έναν επικεφαλή.
Μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου ασφαλείας της γαλλικής κοινότητας, η προξενική αρχή της γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα επικοινωνεί κάποιες πληροφορίες:
Σχέδιο ασφαλείας και τομεάρχης:
Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε αυτό το link https://gr.ambafrance.org/Plan-de-securite-ilots-6522
Γνωρίζετε τον τομεάρχη σας;
Αν όχι, μπορείτε να βρείτε αυτή την πληροφορία στο πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο (στην ενότητα Ασφάλεια αναφέρονται η ταυτότητα και τα στοιχεία του τομεάρχη της νησίδας σας)
Με αυτή την ευκαιρία, σας υπενθυμίζουμε να ενημερώσετε τις οικογένειες σας/τους φίλους/ τις γνωριμίες που σας επισκέπτονται στην Ελλάδα, να εγγραφούν στις ενημερώσεις «Ariane», για την καλύτερη εξασφάλιση της ασφάλειας των υπηκόων μας κατά την διάρκεια των μετακινήσεων τους εκτός Γαλλίας. https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Όλες οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες σ αυτό το άρθρο https://gr.ambafrance.org/connaissez-vous-votre-Chef-d-ilot
Για μια καλύτερη ασφάλεια, παρακαλείστε να ενημερώνεται τα στοιχεία σας, κατά την διάρκεια αλλαγών (διεύθυνσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο κτλ) πηγαίνοντας στο λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα service-public.fr


_