Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας - του Κωνσταντίνου Χύτα

Πριν από 14 μήνες (στο τεύχος 197 της «Σύγχρονης Αστυνομίας» μηνών Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017), είχα αναφερθεί στη αναστάτωση που είχε προκληθεί στους συναδέλφους για να
«προλάβουν» τότε -αφού κάποιοι τους είχαν τρομοκρατήσει-, να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία πριν την 01/01/2017 !!! Για κάποιους που έπεσαν τότε να με «φάνε» για τους δικούς τους λόγους, λέγοντας ότι τάχα θα αλλάξει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας και δεν ισχύουν αυτά που έγραφα, ήρθε η απάντηση.
Μετά και από τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας μας, η οποία είχε θέσει το  ζήτημα στην Υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου στις 26 Ιανουαρίου 2018 και εν συνεχεία δια υπομνημάτων, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείο Εργασίας κα Στέλλα Βρακά ενημέρωσε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα, θα ρυθμιστεί η εκκρεμότητα της μάχιμης 5ετίας χωρίς να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της προβλεπόμενης εισφοράς του ν.3865/2010 και ειδικότερα ότι για τους καταταγέντες έως 30/9/1990, δεν θα ζητηθούν εισφορές, ενώ για τους νεότερούς τους (από 1/10/1990 και εντεύθεν) το απαιτούμενο ποσό για την αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας θα μείνει το ίδιο, διαψεύδοντας οικτρά όσους ανεύθυνα και παραπλανητικά, υποστήριζαν το αντίθετο.
                Η Ένωση Αθηνών συνεχίζει απρόσκοπτα και χωρίς τυμπανοκρουσίες το έργο της και είναι δίπλα στους συναδέλφους – μέλη της, ενημερώνοντάς τους υπεύθυνα.
Προς επίρρωση όλων όσων έγραφα, επισυνάπτω ολόκληρο το κείμενο της προ 14 μηνών τοποθέτησής μου για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.

                Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη μάχιμη πενταετία

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 αναφέρει ότι: «Προκειμένου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α ́), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ ́ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α ́) και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία».

Επισημαίνεται ότι, ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος ΔΕΝ τροποποίησε το καθεστώς που ίσχυε για τους πραγματικούς διπλούς χρόνους, όπως ο παραπάνω, αλλά για λόγους πληρότητας, θα πρέπει να αναμένουμε και τη σχετική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα αλλάξει κάτι από τα ανωτέρω.

Για όσους συναδέλφους εισήλθαν με το σύστημα των Πανελλαδικών  Εξετάσεων και μέχρι την 31-12-2010:

Εφόσον αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία δικαιούνται σύνταξης με 35 χρόνια υπηρεσίας.
Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 35 χρόνια
35 χρόνια υπηρεσίας + 5 μάχιμης πενταετίας = 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας

Εφόσον δεν αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία για να δικαιούνται σύνταξης πρέπει να παραμείνουν 40 χρόνια στην υπηρεσία.
Χρόνος Σχολής + Έτη Υπηρεσίας = 40 χρόνια

              «Ευεργετική» η αναγνώριση της Μάχιμης Πενταετίας

Τόσο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών όσο και η Ομοσπονδία μας, από το έτος 2010 είχαν εκδώσει πολλαπλές ανακοινώσεις τονίζοντας τα πιθανά οφέλη της αναγνώρισης της Μάχιμης Πενταετίας. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος παραμένει η αναγνώριση της 5ετίας από τους αστυνομικούς. Η μάχιμη πενταετία είναι επιπλέον ευεργετική καθώς κατοχυρώνει χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και προσαυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές. Σε κανέναν δεν πρέπει να διαφεύγει ο όρος του Μνημονίου περί αύξησης ορίων ηλικίας σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, για τον οποίο αγωνιστήκαμε στο παρελθόν. Κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει τον διαρκή αγώνα του συνδικαλιστικού μας κινήματος για την επέκταση αυτής της μάχιμης πενταετίας για όλους τους συναδέλφους, όπως και την μάχη που δόθηκε ώστε οι εισφορές για την αναγνώριση να μειωθούν στο καθεστώς που ισχύει σήμερα.

Η παραπληροφόρηση

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνταν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες μια αναστάτωση για να «προλάβουν» όλοι να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία πριν την 01/01/2017 γιατί, «όπως λεγόταν», θα αυξανόταν το ποσό της αναγνώρισης, αφού τα πλασματικά χρόνια αυξάνονται με το νέο ασφαλιστικό νόμο!!!!

Τι ισχύει τελικά ;;;

Η πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία (ν.4387/2016) προβλέπει ρητώς επαυξημένα ποσά εισφορών για τα ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ χρόνια, ήτοι 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματικός χρόνος και όχι πλασματικός, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου. Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα οποιοσδήποτε μπορεί να προβεί στην αναγνώρισή της ή μη, σύμφωνα με τα προσωπικά του πιστεύω. Αν στο μέλλον ισχύσει άλλη νομοθεσία τούτο είναι άλλο ζήτημα και θα το δούμε όταν τροποποιηθεί.


Το ύψος του ποσού πόσο είναι και για πόσες δόσεις;;;

Η εκάστοτε αποζημίωση που λαμβάνουμε για την εργασία πέραν
του πενθημέρου * 20% και μέχρι 60 ισόποσες δόσεις
(12 μήνες χ 5 χρόνια = 60 δόσεις)

Μπορεί να εξοφληθεί η μάχιμη πενταετία εφάπαξ;


Όχι δεν μπορεί, γιατί κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η εφάπαξ αναγνώριση μπορεί να γίνει μόνον όταν κάποιος διαγραφεί  από το Σώμα υποβάλλοντας δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση.

Του Χύτα Κων/νου
Αντιπροέδρου Ε.ΑΣ.Υ. Αθηνών


δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της 
Ένωσης Αθηνών
_