Εκπαίδευση της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. στη σπηλαιολογία (φωτογραφίες)

Το προσωπικό της 8ης Ε.Μ.Α.Κ., συνέχισε την εκπαίδευσή του σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο της σπηλαιολογίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ορίζουν οι εγκεκριμένοι φάκελοι εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάρτιο, στις εγκαταστάσεις της 8ης ΕΜΑΚ και στο σπήλαιο Μελισσότρυπα στο Κεφαλόβρυσο Ελασσόνας.


_