Η ΄'Ενωση Θεσσαλονίκης δημοσιοποιεί τα οικονομικά της


Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, συνεχίζει να δημοσιοποιεί τα οικονομικά στοιχεία της ανά τρίμηνο  με στόχο τη διαφάνεια σε
κάθε της δράση
Ακολουθεί η τρίμηνη απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων από 1-11-2017 έως 31-1-2018, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. 
Επιπλέον, δημοσιοποιείται η έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την περίοδο 1-5-2017 έως 31-10-2017.
      
     

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2018
       
        
Ο Πρόεδρος
 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος

eaythes.gr
_