Αναβρασμός στο Τμήμα Σκύλων Ελληνικής Αστυνομίας


Δημοσιεύουμε μήνυμα-καταγγελία, που λάβαμε από αναγνώστη του bloko.gr: Εκπαιδευτής στην
ανίχνευση ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ και ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ διδάσκεις ανίχνευση  (των παραπάνω ) σε

ιδιωτικό ΙΕΚ.
  Στο ΙΕΚ "PDTI"   όπως διαφημίζεται στο επίσημο σα'ι'τ του ( www.pdti.gr)
εκπαιδεύονται με μόνο  προαπαιτούμενο απολυτήριο λυκείου, εκπαιδευτές στην
"Ανίχνευση" και στην "Εκπαίδευση σκύλων για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
με σκοπό την χρήση στην Αστυνομία "
  Τα ερωτήματα που γεννώνται είναι Πολλά.
Α) Η τεχνογνωσία που απέκτησε αυτός ο Αστυνομικός απο την ΕΛ.ΑΣ. δεν είναι
επικίνδυνο να εξάγεται στον οποιονδήποτε για 3.500 εύρο ;
Β) Ο ίδιος αστυνομικός όπως αναγραφεί στο βιογραφικό πιστοποιεί και στο
ΚΕΜΕΑ δεν είναι ασυμβίβαστο και πέρα απο κάθε ηθική αυτό;
Γ) Η σχολή που εργάζεται επικαλείται την αδειοδότηση απο το ΕΟΠΠΕΠ (αρ.εγκ
5502/2014). Περιλαμβάνει αυτή η αδειοδότηση την εκπαίδευσή για την
αστυνομία (σε θέματα ανίχνευσης εκρηκτικών ναρκωτικών) ;
Δ) Επιτρέπετε η ανάρτηση στο σα'ι'τ της PDTI φωτογραφίας του Αστυνομικού με
στολή και ψευδής πληροφορίες που αφορούν την υπηρεσιακή του κατάσταση  (επί
παραδείγματι ότι το 2004 υπήρξε επικεφαλής της ομάδας σκύλων);
Ε) Το ΚΕΜΕΑ που αποτελεί πηγή εσόδων και απο το οποίο αμείβεται ο παραπάνω
αστυνομικός γιατί υποβαθμίζεται;
  Η παραπάνω ενέργεια στο βωμό του ατομικού κέρδους θέτει σε κίνδυνο την
κρατική ασφάλεια και το δημόσιο όφελος.
 Έχει δόσει ο Κ. Αρχηγός άδεια για κάτι τέτοιο στον εν λόγω αστυνομικό;
 Σε χώρες της ΕΕ έχουν μετά απο περιστατικά τρομοκρατικών ενεργειών
απαγορέψει την εξαγωγή τεχνογνωσίας σε ιδιώτες. Εδώ υπάρχει έλεγχος;
 Δημοσιοποιώ  το γεγονός για να έχουν την ευθύνη οι αρμόδιοι από εδώ και πέρα που είναι ο Κ. Αρχηγός και ο Κ. Υπουργός.
_