Χρονίζουν τα προβλήματα των εθελοντών πυροσβεστών

Δημοσιεύουμε την ανάρτηση τού Γιάννη Σταμούλη, προέδρου των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος: Στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Πεντέλης για δεύτερη
χρονιά βρεθήκαμε από κοινού με τον Δημήτρης Σταθόπουλος στην συνάντηση της ΠΕΕΠΣ με τους επικεφαλείς των Εθελοντικών Κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος. Δυστυχώς σημαντικά χρόνια προβλήματα ανακόπτουν την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού. Συζητήσαμε για κοινές δράσεις προβολής των προβλημάτων και επιδίωξης δρομολόγησης λύσεων.

_