ΠΕΑΛΣ: κ. Υπουργε, "αστοχία" επί της διαδικασίας αφαιρεί το δικαίωμα ΚΥΡΙΩΣ στους Πλοιάρχους ΛΣ να δηλώσουν επιθυμία τοποθέτησης σε θέσεις εξωτερικού


Παραθέτουμε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Ναυτιλιακών Ακολούθων και λοιπών θέσεων εξωτερικού που κενώνονται εντός του 2018, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το σχετικό άρθρο 115 του ν. 4504/2017, υπενθυμίζουμε, σε ότι αφορά το κριτήριο της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, την αναγκαιότητα μεταβατικού σταδίου εφαρμογής για το 2018 τουλάχιστον για τους ήδη υπηρετούντες με το βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.


Όπως είχαμε επισημάνει η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει καθώς η εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου συμπίπτει σχεδόν με την εκδήλωση ενδιαφέροντος κάλυψης των κενούμενων θέσεων εξωτερικού.

 

Ως εκ τούτου, το σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί αφαιρεί επί της ουσίας το δικαίωμα από τους ενδιαφερόμενους που δεν είναι κάτοχοι του απαιτούμενου τίτλου γλωσσομάθειας να δηλώσουν την επιθυμία τους, κυρίως όμως αποκλείει 20 περίπου Αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ, πολλοί εκ των οποίων διανύουν το τελευταίο έτος στον βαθμό και σύντομα θα χάσουν με την επικείμενη προαγωγή τους το δικαίωμα να δηλώσουν την επιθυμία τους.


Παρακαλούμε επίσης όπως λάβετε υπόψη την δυσκολία για αυτούς τους Αξιωματικούς, που σήμερα φέρουν τον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ., απόκτησης του απαιτούμενου τίτλου γλωσσομάθειας εντός τόσου σύντομου χρονικού διαστήματος, λόγω των Υπηρεσιών που υπηρετούν (εντός και εκτός Κέντρου), των αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον βαθμό και την θέση που κατέχουν και της αντικειμενικής αδυναμίας συμμετοχής τους στις απαιτούμενες εξετάσεις απόκτησης τόσο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Επιπέδου ΙΙ όσο και του Πιστοποιητικού Proficiency Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan κλπ, των οποίων οι ημερομηνίες υποβολής συμμετοχής (τέλη Οκτωβρίου 2017) και εξετάσεων (αρχές Δεκεμβρίου 2017) έχουν ήδη παρέλθει, με την επόμενη εξεταστική περίοδο να έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο 2018.

Κύριε Υπουργέ,

 
 

Παρακαλούμε,  με το ειλικρινές ενδιαφέρον που πάντα σας διακρίνει, όπως εγκύψετε στο εν λόγω ζήτημα για την επίλυση μιας επί της διαδικασίας «αστοχίας» που προέκυψε, δίνοντας την ευκαιρία, με μεταβατικό στάδιο εφαρμογής, οι Αξιωματικοί και στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ., διακρινόμενοι από υψηλό αίσθημα ευθύνης, τεχνογνωσία και εμπειρία,, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στην εκπροσώπηση της Χώρας στο εξωτερικό, στο πλοίο και στον ‘Έλληνα ναυτικό.


Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.


Για το Δ.Σ.


     Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

 

Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ     Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


_